schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

december 2021

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering met bijbehorend ondertekenportaal is nu bijna 1 jaar in de lucht. Al meer dan 190 vaste lasten partners maken er gebruik van. In deze update lees je waarom het portaal ook volgend jaar nog beschikbaar is. En verder onder meer: een webinar om met elkaar terug te blikken op en te leren van afgelopen jaar en cijfers die laten zien dat vroegsignalering werkt.

Handreiking AP: kom in actie bij onzorgvuldige signalen

Gemeenten hebben nog veel vragen over wat er volgens de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening.

Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in samenwerking met de VNG een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

Voor gemeenten betekent dat onder meer dat ze signalen alleen mogen verwerken als die voldoen aan de volgende eisen:

  • Het gaat om signalen van (een vermoeden) van schulden die problematisch zijn of dreigen te worden. Dus niet een kleine betalingsachterstand.
  • De vaste lasten partner heeft al een sociale incasso ingezet, maar dat heeft niet tot betaling geleid.
  • Het signaal is noodzakelijk (proportioneel) voor vroegsignalering. Dat is bijvoorbeeld niet zo als er een betalingsregeling getroffen is die nagekomen wordt. Zowel de gemeente als de vaste lasten partner moeten die noodzaak kunnen aantonen.

Vaste lasten partners mogen signalen die niet aan die eisen voldoen ook niet melden. Met andere woorden, vaste lasten partners en gemeenten zijn samen verantwoordelijk volgens de AP.

Kom dus in actie als je gemeente zorgen of twijfels heeft over de proportionaliteit van bepaalde signalen. We raden je aan het gesprek met lokale signaalpartners als het drinkwaterbedrijf of een woningverhuurder zelf aan te gaan.

Bij landelijke spelers is afgesproken dat de NVVK en VNG het gesprek aangaan met de betreffende koepels. Meld (vermoeden van) onzorgvuldige signalen van landelijke vaste lasten partners aan projecten@nvvk.nl.

Ondertekenportaal beschikbaar tot eind 2022

Het portaal zou tot eind dit jaar toegankelijk zijn, maar nog niet alle overeenkomsten zijn verstuurd en (volledig) ondertekend.

Ook ontbreken er op het portaal nog enkele gemeenten en vaste lasten partners, voornamelijk kleinere energieleveranciers en (particuliere) verhuurders.

De NVVK verlengt daarom de beschikbaarheid van het ondertekenportaal tot eind 2022.

Meld je aan voor de Community Vroegsignalering

Stel je vraag en praat mee! Op dit platform van de NVVK kunnen alle bij vroegsignalering betrokken partijen online ervaringen met elkaar delen.

De community is openbaar en dus toegankelijk voor schuldhulpverleners, ketenpartners en signaalpartners (schuldeisers).
Meld je hier aan voor de Community Vroegsignalering.

Enquête: wat zijn je wensen over de aanlevering van vroeg- en afsluitsignalen?

In het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de bijbehorende overeenkomst staan geen afspraken over het aanlevermoment van vroegsignalen. De bestaande praktijk (aanleveren op de 25ste van de maand) is impliciet gebleven.

Ook signalen over (dreigende) huisuitzetting of afsluiting van water of energie zijn buiten beeld gebleven. De techniek van Inforing en BKR ontwikkelt inmiddels in rap tempo door, mede op verzoek van gemeenten. Daardoor is er steeds meer mogelijk voor gemeenten én signaalpartners, maar het zorgt ook voor operationele uitdagingen.

Vanwege de nieuwe technische mogelijkheden willen de NVVK en VNG onderzoeken hoe we gemeenten het beste kunnen ondersteunen met aanvullende afspraken met signaalpartners.
Geef je input via deze enquête.

Oproep: welke gemeenten willen meedenken?

Wij zijn ook opzoek naar gemeenten die meer structureel willen meedenken over het verder verbeteren van de samenwerking en waarbij ideeën opgehaald of getoetst kunnen worden.
 
Opgeven kan door middel van een korte motivatie via j.vanscharenburg@nvvk.nl.

Op dit moment hebben wij al een aantal gemeenten waar wij regelmatig mee afstemmen, maar wij willen deze groep graag vergroten.  Wij zijn opzoek naar een gemêleerde groep, denk hierbij aan grote en kleinere gemeenten, gebruikers van BKR als Inforing en verschillende ervaringsniveaus. Bij ruime aanmelding zullen we hierop selecteren.

20 december: webinar Landelijk Convenant Vroegsignalering – één jaar later

Op 1 januari 2021 maakte de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vroegsignalering een wettelijke verplichting voor elke gemeente.

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering vergemakkelijkt het voor gemeenten en vaste lasten partners om daarvoor overeenkomsten te sluiten. Inmiddels is ruim 91% van alle gemeenten daarop aangesloten, net als het overgrote deel van de vaste lasten partners. 

Nu, bijna 1 jaar later, zien we dat zowel vaste lasten partners als gemeenten vroegsignalering verschillend aanpakken. En er zijn nog veel vragen die samen beantwoord moeten worden. In deze sessie delen we verhalen uit de praktijk, leren van elkaar en verkennen hoe we samen met de signaalpartners kunnen komen tot een uniforme, effectieve werkwijze om schulden vroegtijdig op te merken en aan te pakken

Meld je aan voor dit webinar

Vroegsignalering werkt

Sinds 1 januari 2021 meldt de monitor Vroegsignalering Schulden maar liefst 256 duizend signalen van betalingsachterstanden bij 139 gemeenten.

Bij gemiddeld 17% van de meldingen is contact gelegd met de betreffende inwoners, waarna 21% van hen hulp accepteert. Dat zijn ruim 5.500 mensen.

De inspanningen van gemeenten en vaste lasten partners werpen dus vruchten af.

Lees meer in het artikel  250 duizend signalen van betalingsachterstanden in monitor Vroegsignalering Schulden sinds 1 januari 2021 op Divosa.nl. Hier kun je je ook kosteloos aanmelden als jouw gemeente nog niet deelneemt in deze monitor.

Kom bij een vroegsignaal van een jongere meteen in actie

Gemeenten combineren bij vroegsignalering vaak meerdere signalen van vaste lasten partners voordat ze in actie komen. Dat kan bij jongeren verkeerd uitpakken. Lees meer in het artikel Aantal jongeren met betaalachterstand zorgverzekering escaleert op NVVK.nl.

Een onjuist adres is soms ook een aanwijzing voor schulden

Met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) krijgt de overheid zicht op onjuiste woonadressen. Iemand die verkeerd op een adres geregistreerd staat, kan dat doen om (belasting)schulden of boetes te ontwijken.  Gemeenten, politie en overheidsdiensten krijgen soms signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie. Het Informatieknooppunt analyseert en verrijkt die en maakt ze geschikt voor onderzoek door de gemeenten.

Een gemeente moet nu al met die signalen een onderzoek starten en bijvoorbeeld een huisbezoek afleggen. Op die manier stelt de gemeente vast of de adresgegevens kloppen en kan ze zo nodig (laten) corrigeren. Eerdere ervaringen laten ook zien dat met die signalen over adreskwaliteit ook huishoudens in beeld komen met schulden. Daarvoor is in een pilot met 25 gemeenten een speciale vragenlijst ontwikkeld en getest. Gebruikt jouw gemeente deze bron al om huishoudens met schulden te vinden en hulp te bieden?

Agenda

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online