Klik hier voor de online versie
NVVK logo
Vroegsignalering - wij helpen je verder
mei 2021

Update Ondertekenportaal vroegsignalering

Vroegsignalering van schulden helpt problematische schulden voorkomen. Sinds 1 januari ben je als signaalpartner verplicht om betalingsachterstanden aan de gemeente te melden. Met deze melding kan de gemeente de betrokken burger hulp proactief aanbieden. Om het proces van aanlevering te faciliteren hebben de NVVK en de VNG met alle relevante brancheorganisaties het Landelijk Convenant Vroegsignalering gesloten. De bijbehorende overeenkomst kan via het NVVK Signing portaal door gemeente én vaste lasten partners ondertekend worden.

In deze update lees je over de komende software update van het ondertekenportaal, handige weetjes op basis van veel gestelde vragen en de stand van zaken betreft aanmeldingen en ondertekende overeenkomsten.

Nieuw in het ondertekenportaal

De komende tijd krijgt het NVVK Signing portaal de volgende nieuwe functionaliteiten:

  • bulkdownload; een manier om alle overeenkomsten ineens op te slaan
  • een automatische herinnering als een overeenkomst na 7 dagen nog niet ondertekend is
  • bij overeenkomsten van gemeenschappelijke regelingen (GR) tonen welke gemeente eronder vallen (nu staat alleen de naam van de GR in de pop-up)
  • overeenkomsten sorteren op naam, verzenddatum of status ondertekening
  • veelgestelde vragen met tips en tricks voor gebruik van het portaal, in aanvulling op de instructievideo’s

Belangrijke dingen om te doen

Nodig gemeenten uit die nog niet aangesloten zijn

Wil je een LCV-overeenkomst met een gemeente afsluiten zodat je signalen kunt ontvangen of door kunt geven? En heb je nog geen overeenkomst gekregen? Gebruik dan de contactpersonenlijst in het portaal (boven in de taakbalk) om te zien welke samenwerkingspartners al actief zijn in het portaal en verzoek hen om de overeenkomst toe te sturen. Mochten ze nog niet actief zijn, bel dan met de betrokken partij, vraag naar de contactpersoon en wijs die op de aanmeldlink voor het ondertekenportaal en op de algemene informatie over vroegsignalering.

Bekijk de handige leeswijzer voor de LCV-overeenkomst

De overeenkomst van het Landelijk Convenant Vroegsignalering is een tekst die voor niet-juristen wellicht lastig te lezen is. Daarom hebben we een leeswijzer gemaakt die de overeenkomst toelicht in begrijpelijke taal en met infographics.

Download de leeswijzer LCV (pdf, 415 kB)

Kun je nog niet alle vroegsignalen doorgeven? Laat het de gemeente weten

Gemeenten vermoeden dat ze nog niet alle relevante vroegsignalen van de aangesloten signaalpartners krijgen. Kan jouw organisatie nog niet (alle) signalen aanleveren? Laat het de gemeente dan weten.

Leuk om te weten

Hoeveel partijen zijn inmiddels aangemeld?

Leuk om te weten: de afgelopen twee maanden is het aantal deelnemende gemeenten gestegen van 264 naar 281. Dat betekent dat nu al 80% van de gemeente meedoet. Er zijn nu 132 signaalpartners aangesloten, waaronder 90 grote en kleine(re) verhuurders. Medio maart waren nog maar 39 verhuurders aangesloten. De leden van de later aangesloten verhuurkoepels weten ons dus ook steeds beter te vinden!

Meer uniforme afspraken en meer uniforme uitwisseling van gegevens

Alle ondertekenpercentages blijven maandelijks stijgen, zelfs nu er meer nieuwe partijen in het portaal kwamen. Dat betekent dat de standaardovereenkomst steeds meer de norm wordt voor vroegsignalering. Steeds meer partijen in heel Nederland werken met uniforme afspraken en een uniforme manier om vroegsignalen aan te leveren.

Voor alle partijen zijn er in totaal 8100 overeenkomsten gegenereerd, waarvan 60% (4900) door beide partijen ondertekend is.

  • Gemeenten hebben 80% (6450) van de overeenkomsten doorgezet om te ondertekenen. Ze hebben er 5850 ondertekend.
  • Vastelastenpartners hebben 5250 (81% van 6450) van de overeenkomsten die zijn doorgezet ondertekend.

Over deze nieuwsbrief

Je krijgt deze update omdat je je aanmeldde voor het ondertekenportaal vroegsignalering. Geen updates meer krijgen? Stuur een mail en we regelen het.

Dit is een uitgave van NVVK | Voorkeuren wijzigen