schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

december 2021

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering met bijbehorend ondertekenportaal is nu bijna 1 jaar in de lucht. Al meer dan 190 vaste lasten partners en 320 gemeenten maken er gebruik van. In deze update lees je waarom het portaal ook volgend jaar nog beschikbaar is. En verder onder meer: een tip om te zorgen dat je niet wordt benaderd voor operationele vragen en cijfers die laten zien dat vroegsignalering werkt.

Ondertekenportaal beschikbaar tot eind 2022

Het portaal zou tot eind dit jaar toegankelijk zijn, maar nog niet alle overeenkomsten zijn verstuurd en (volledig) ondertekend. Ook ontbreken er op het portaal nog enkele gemeenten en vaste lasten partners, voornamelijk kleinere energieleveranciers en (particuliere) verhuurders. De NVVK verlengt daarom de beschikbaarheid van het ondertekenportaal tot eind 2022.

Weer meer gemeenten aangesloten

Inmiddels is 91% van alle gemeenten aangesloten op het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Wil je weten welke er al actief zijn? Gebruik dan de contactpersonenlijst in het portaal (boven in de taakbalk). Daar vind je ook de contactgegevens die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om het sluiten van een overeenkomst af te stemmen.

Wil je een LCV-overeenkomst afsluiten met een van de weinige nog niet aangesloten gemeenten?  Wijs hen dan op de aanmeldlink voor het ondertekenportaal en op de algemene informatie over vroegsignalering

Tip: zorg voor een aanspreekpunt voor operationele vragen

We krijgen signalen dat sommige gemeenten de gegevens van contactpersonen en ondertekenaars gebruiken voor operationele vragen over aangeleverde signalen. Om dat te voorkomen raden we aan om in de systemen voor signaaluitwisseling (RIS of VPS) ook in te vullen bij wie gemeenten terecht kunnen bij operationele vragen. Voor vragen hierover kun je terecht bij de contactpersonen van Inforing (RIS) en/of BKR (VPS).

Handreiking over omgaan met persoonsgegevens

Gemeenten en vaste lasten partners hebben nog veel vragen over wat er volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in samenwerking met VNG een handreiking opgesteld met aandachtspunten om aan de privacywetgeving te voldoen. Voor vaste lasten partners betekent dat onder meer dat ze signalen alleen mogen doorgeven aan de gemeente als die voldoen aan de volgende eisen:

  • Het gaat om signalen van (een vermoeden) van schulden die problematisch zijn of dreigen te worden. Dus niet een kleine betalingsachterstand.
  • Je hebt al een sociale incasso ingezet, maar dat heeft niet tot betaling geleid.
  • Het signaal is noodzakelijk (proportioneel) voor vroegsignalering. Dat is bijvoorbeeld niet zo als er een betalingsregeling getroffen is die nagekomen wordt. Zowel jij als vaste lasten partner als de gemeente moeten die noodzaak ook kunnen aantonen.

Wanneer je signalen aanlevert die niet aan deze eisen (lijken te) voldoen, kan de gemeente je daarop aanspreken. Voor landelijke partijen zijn de koepels onlangs met elkaar overeengekomen dat dit via de NVVK en/of de koepel bespreekbaar gemaakt wordt.

Vroegsignalering werkt

Sinds 1 januari 2021 meldt de monitor Vroegsignalering Schulden maar liefst 256 duizend signalen van betalingsachterstanden bij 139 gemeenten te zien in de monitor Vroegsignalering Schulden. Bij gemiddeld 17% van de meldingen is contact gelegd met de betreffende inwoners, waarna 21% van hen hulp accepteert. Dat zijn dus ruim 5.500 mensen. De inspanningen van gemeenten en vaste lasten partners werpen dus vruchten af.

Lees meer in het artikel  250 duizend signalen van betalingsachterstanden in monitor Vroegsignalering Schulden sinds 1 januari 2021 op Divosa.nl.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online