Klik hier voor de online versie
NVVK logo
Vroegsignalering - wij helpen je verder
september 2021

Update Ondertekenportaal vroegsignalering

Het gaat hard met de aanmeldingen en ondertekenen van overeenkomsten. In deze update lees je er meer over. Ook vertellen we waarom het sinds juli nog belangrijker is om aangeboden overeenkomsten met verhuurders te ondertekenen. Wil je weten wat het oplevert om vroeg in actie te komen bij betaalachterstanden? Geef je dan op voor het Dashboard Vroegsignalering.

Al bijna 12.500 overeenkomsten aangemaakt

De afgelopen maanden is het aantal gemeenten dat het ondertekenportaal Vroegsignalering gebruikt gestegen naar 303. Dat betekent dat nu al 86% van de gemeenten meedoet. Zij hebben met de aangesloten signaalpartners inmiddels meer dan 8.000 overeenkomsten getekend.

Voor alle partijen samen zijn er bijna 12.500 overeenkomsten gegenereerd. Daarmee levert het ondertekenportaal een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van vroegsignalering in Nederland. Want er zijn inmiddels ook 159 signaalpartners aangesloten: 27 energieleveranciers, 10 waterleveranciers, 10 zorgverzekeraars en 112 grote en kleine(re) verhuurders. Medio mei waren nog maar 56 verhuurders aangesloten. Dat aantal is dus verdubbeld, en daar zijn we blij mee.

Uniforme afspraken in heel Nederland

Ook de ondertekenpercentages blijven maandelijks stijgen. De standaardovereenkomst wordt steeds meer de norm voor vroegsignalering. Steeds meer partijen in heel Nederland werken met uniforme afspraken en een uniforme manier om vroegsignalen aan te leveren.

Van de bijna 12.500 overeenkomsten is 65% (8.000+) door beide partijen ondertekend.

  • Gemeenten hebben 81% van de overeenkomsten doorgezet om te ondertekenen. Ze hebben er 76% ondertekend.
  • Vaste lasten partners hebben 82% van de doorgezette overeenkomsten ondertekend.

Vastgoedmanagers Nederland ondertekent het Landelijk Convenant Vroegsignalering

VGM NL, de koepelorganisatie van vastgoedmanagers, heeft het Landelijk Convenant Vroegsignalering ook onderschreven. Eerder sloten private en particuliere verhuurders, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven zich al aan.

Lees meer

Belangrijke dingen om te doen

Onderteken alle aangeboden overeenkomsten, zeker met lokale verhuurders

Een van de redenen dat steeds meer verhuurders zich melden, is dat de rechtbank van Amsterdam aankondigde dat het vanaf 1 juli 2021 consequenties kan hebben als verhuurders geen informatie over huurachterstanden aan de gemeente doorgeven. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten een huurovereenkomst niet te ontbinden bij een betaalachterstand.

Het is nu dan ook extra belangrijk om als gemeente alle aangeboden overeenkomsten van verhuurders te ondertekenen. Overeenkomsten in het portaal zijn per definitie relevant, want je krijgt als gemeente alleen overeenkomsten aangeboden van partners die hebben aangegeven diensten te leveren in jouw gemeente.

Check de geactualiseerde lijst van vastelastenpartners op Vroegsignalering.nl

Gebruikt jouw gemeente vroegsignalering.nl om te inventariseren welke overeenkomsten met vaste lasten partners nog ontbreken? Deze lijst is recent bijgewerkt. Controleer dus of er in jouw gemeente vaste lasten partners zijn bijgekomen of verwijderd.

Meld je aan voor het Dashboard Vroegsignalering

Nu gemeenten sinds 1 januari 2021 verplicht zijn alle vroegsignalen op te pakken, is het belangrijk om goed te kunnen monitoren wat daar de effecten van zijn. De daarvoor bedoelde monitor Vroegsignalering Schulden wordt sinds 1 juli 2021 beheerd door Divosa. De monitor heeft de vorm van een dashboard met cijfers over bijvoorbeeld het aantal signalen. Ook wordt er bijgehouden hoe succesvol de verschillende manieren om contact op te nemen zijn. Je kan jouw cijfers vergelijken met de landelijke cijfers of die van gemeente met een vergelijkbaar inwonertal.

Met de doorontwikkeling van de monitor vroegsignalering schulden ondersteunt Divosa gemeenten met feiten & cijfers, bijeenkomsten en publicaties. Gemeenten die nog niet zijn aangesloten, kunnen zich alsnog (kosteloos) online aanmelden via divosa.nl/monitorvroegsignalering. Het team van Divosa is bereikbaar via vroegsignalering@divosa.nl.

Vragen?

Neem contact op met beleidsadviseur Jolanda van Scharenburg als je vragen hebt over vroegsignalering: j.vanscharenburg@nvvk.nl, 085 - 489 57 40, 06 - 12 58 27 14.

Over deze nieuwsbrief

Je krijgt deze update omdat je je aanmeldde voor het ondertekenportaal vroegsignalering. Geen updates meer krijgen? Stuur een mail en we regelen het.

Dit is een uitgave van NVVK | Voorkeuren wijzigen