schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

5 mei 2023

‘Hulp moet overal vergelijkbaar zijn’

NVVK: breng 'basisvloer’ aan in aanbod en kwaliteit financiële hulpverlening

‘Financiële hulpverlening door gemeenten wordt divers vormgegeven. Daardoor ontstaan er te grote lokale verschillen. Het invoeren van een ‘basisvloer’ moet ervoor zorgen dat hulpvragers overal vergelijkbare hulp van vergelijkbare kwaliteit aangeboden krijgen, ongeacht waar zij wonen’, zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn.

lees verder

'Ongewenst dat postcode lengte saneringsperiode bepaalt'

Overgang ‘36 naar 18’ maakt lokale verschillen zichtbaar

Op dit moment worden grote lokale verschillen zichtbaar vanwege het verkorten van de aflostermijn per 1 juli. Er is nog geen landelijke overgangsregeling voor mensen die nu in een 36-maanden regeling zitten. Inwoners van gemeenten die er geld voor vrijmaken hebben geluk, anderen hebben pech.

lees verder

Initiatiefnemer mr. Maurits Geelkerken in NVVK Live op 25 mei

Nieuw: het Rechtsbijstandportaal

Snel de juiste juridische hulp vinden. Gratis, via een toevoeging of op een andere manier. Dat biedt het nieuwe Rechtsbijstandsportaal waar advocaat Maurits Geelkerken al enige tijd samen met anderen aan werkt. In NVVK Live komt hij vertellen wat hem drijft en hoe financiële hulpverleners het Rechtsbijstandportaal kunnen inzetten bij hun werk.

lees verder

Bijna half miljoen huurders binnen bereik van snelle schuldhulp

10 woningcorporaties ondertekenen NVVK-modelconvenant

Schuldenrust voor een hulpvrager, schaderust voor de woningcorporatie: dat is de opbrengst van ondertekening van het NVVK-modelconvenant voor woningcorporaties. Inmiddels haakten 10 corporaties aan, die samen meer dan 430.000 mensen huisvesten. 

lees verder

Onderzoek onder hulpvragers NVVK-leden:

'Schuldhulp geeft rust, maar inzicht in verloop traject en aanbod nazorg verdient verbetering'

Onderzoek onder 1154 hulpvragers bij 15 NVVK-leden resulteert in een positief oordeel over de ontvangen hulp. Alles bij elkaar delen de hulpvragers een royale voldoende (8,3) uit aan de hulpverleners. Het inzicht in de voortgang van het traject en het aanbod qua nazorg kan beter, blijkt uit het onderzoek.

lees verder

NVVK: hanteer vanaf 1 juli aflostermijn van 18 maanden 

Om te voorkomen dat de hulpvraag stagneert en om te voorkomen dat hulpvragers dieper in de schulden komen in afwachting van nieuw beleid, adviseert de NVVK haar leden om in Msnp-regelingen vanaf 1 juli 2023 een aflostermijn van 18 maanden te hanteren. 

lees verder

'Compensatie voor iedereen die sinds augustus 2020 schuldregeling startte'

Wethouder Moorman (onder andere Armoede en Schuldhulpverlening) van Amsterdam bepleit een ruime overgangsregeling voor mensen die in een schuldregeling zaten toen het voornemen tot halvering van de aflossingsperiode bekend werd. 'Uitgangspunt moet zijn dat de groep die al aan het aflossen is, niet langer in de schuldsanering zit dan nieuwe instromers na 1 juli'.

lees verder

Durf spannend gesprek te voeren, praten helpt

Suïcidepreventie begint bij de eerste onbetaalde rekening. Werk je in het schuldendomein en kom je in je werk mensen tegen met geldzorgen en/of schulden die wanhopig zijn? Bekijk dan de webinar schulden en suïcidepreventie met Nadja Jungmann.

lees verder
Gebruik onze community's!
Belangrijke bijeenkomsten

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Nog geen abonnee?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online