schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

20 oktober 2022

Staatssecretaris De Vries (Financiën) komt met plan van aanpak

Probleemanalyse Toeslagen én scenario's voor alternatief in december naar Kamer

Al jaren zijn we er heel druk mee in de financiële hulpverlening: mensen helpen die door fouten met toeslagen in de schulden kwamen. Al jaren hameren we op een alternatief systeem. Staatssecretaris De Vries heeft nu van de Tweede Kamer de opdracht gekregen uiterlijk in 2030 afscheid te nemen van het bestaande toeslagensysteem.

lees verder

Hoe help je een hulpvrager soepel van Msnp naar Wsnp?

Handig: handreiking met tips voor goede begeleiding

Om de samenwerking in de schuldenketen te verbeteren, brengt de NVVK de nieuwe handreiking 'Samen sterker in financiële hulp' uit. Hij is geschreven op basis van breed onderzoek door de NVVK in samenwerking met Bureau Wsnp onder cliënten en professionals die betrokken zijn bij Wsnp-trajecten.

lees verder

Harde afspraken ontbreken in voorstel minister Jetten

Zorgen over bescherming energieverbruikers bij betaalachterstand

Minister Jetten van Energie wil de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit, gas en warmte tijdelijk wijzigen. De wijziging moet ervoor zorgen dat niemand deze winter wordt afgesloten vanwege wanbetaling. In de consultatieronde hebben wij beschreven dat de tekst van de tijdelijke Regeling stevig aangepast moet worden om dat doel te halen.

lees verder

Drie routes om stress weg te nemen en rust te creëren

Deze animatie laat je zien hoe je snel schuldenrust bereikt voor je hulpvrager

Schuldenrust helpt je hulpvrager. Hij merkt dat hulp vragen effectief is, er ontstaat rust om samen met jou inzicht te krijgen in de financiën, en rust geeft ruimte om stappen te zetten op weg naar een stabielere financiële situatie. Deze animatie toont je drie effectieve manieren om schuldenrust te bereiken.

lees verder

Culturele gevoeligheden in financiële hulpverlening

'Door jou wil ik niet geholpen worden'

Fatima el Hassnaoui is senior-medewerker van het team Schuldhulpverlening in Gouda. Samen met haar teamgenote Marjolein Rademakers, regisseur Schuldhulpverlening, bezocht ze de workshop Cultureel-sensitief hulpverlenen op het NVVK-Nazomercongres. Fatima en Marjolein vertellen over hun indrukken en de rol van culturele sensitiviteit in hun werk.

lees verder

Blog Geert van Dijk: BKR schetst een te rooskleurig beeld

Mooi weer in Tiel!

Bij het BKR schijnt de zon: uit de registraties van kredieten blijkt dat het aantal geregistreerde kredieten opnieuw is afgenomen. Zo ook het aantal mensen met een krediet. Goed nieuws! 

lees verder

Gaan we het redden tot 1 januari? NVVK Live over alle reddingsplannen voor mensen met schulden.

Op donderdag 27 oktober tussen 16.00-16.45 uur blikken we in onze talkshow NVVK Live terug op de plannen die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag: de voornemens om per 01/01/23 de bestaanszekerheid te verhogen, en ‘acuut beleid’ om de gevolgen van hoge energierekening en de inflatie al dit kalenderjaar te dempen.

Donderdag gaan we het erover hebben wat er sinds Prinsjesdag gebeurd is. In hoeverre beantwoorden de aangekondigde maatregelen aan de problemen die er zijn?

We praten erover met de energiesector (Martin Neef van Vattenfall schuift aan), met de aanvoerder van de landelijke Armoedecoalitie, voormalig raadslid Marry Mos uit Utrecht) en met een vertegenwoordiger van de NVVK: beleidsadviseur Ellen Hennekens. Onze voorzitter Marco Florijn presenteert.

meld je aan om mee te kijken!

Verslag webinar Vroegsignalering schulden

‘Afspraken over signalen problematische schulden beter afstemmen op praktijk’

In een webinar onder leiding van NVVK-voorzitter Marco Florijn sprak Ellen Hennekens, beleidsadviseur van de NVVK, met vertegenwoordigers van diverse sectoren over de ontwikkelingen rond vroegsignalering van schulden. Wat werkt nog niet optimaal en hoe veranderen we dat?

lees verder
Verder nieuws uit de branche
Agenda
Agenda icoon
22 november

De Toekomstagenda van de NVVK

Algemene Ledenvergadering

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Nog geen abonnee?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online