schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

5 oktober 2022

Minister Schouten zet handtekening tijdens bijeenkomst in Utrecht

NVVK brengt partijen bij elkaar om schuldregelingen te redden

Aan de Tweede Kamer beloofde minister Kaag op Prinsjesdag dat het kabinet alles zal doen om mensen in schuldregelingen daar niet uit te laten vallen door energiekosten. De NVVK belegt een bijeenkomst waarin de betrokken partijen een gezamenlijke verklaring ondertekenen over het onderwerp.

lees verder

Geef je op voor onze Donderdagmiddagsessie van 13 oktober over het Nederlands Instituut voor Betaalregelingen (NIvB)

Zo bereken je een realistische betaalregeling

Een hulpvrager met betaalachterstanden kun je -bij voldoende inkomen- vanaf nu verwijzen naar betalingsregeling.nl. Daar kunnen mensen een koppeling maken met hun bankrekening, waarna het Nederlands Instituut voor Betaalregelingen een realistische betaalregeling voor ze berekent.

lees verder

Oproep aan Kamer: creëer financiële ruimte

Schuldenknooppunt bepleit 'vrije beschikbaarheid' voor gemeenten en schuldeisers

Voor 6,7 miljoen euro kan het kabinet alle gemeentelijke afdelingen schuldhulpverlening en de schuldeisers met wie zij te maken hebben, voor 3 jaar aansluiten op het Schuldenknooppunt. Dat schrijft bestuursvoorzitter Evert-Jan Slootweg in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Armoede en Schulden. Hij roept de commissieleden op geld beschikbaar te stellen voor dit doel.

lees verder

NVVK deelt slechts informatie van Nibud en overheid

Leefgeld, wat zegt de NVVK erover?

Veel hulpvragers kunnen dezer dagen niet rondkomen van hun beschikbare budget. Financiële hulpverleners denken soms dat ze in zo'n geval niet af mogen wijken van 'de NVVK-normen' op dat gebied. Maar er zijn geen NVVK-normen voor leefgeld. Wij maken gebruik van voorbeeldbedragen die beschreven worden door het Nibud en de overheid.

lees verder

NVVK: 'Goede stap, maar er is meer nodig'

Weerwind wil rechter bevoegd maken betalingsregeling op te leggen

Minister Weerwind van Rechtsbescherming stelt voor dat rechters de bevoegdheid krijgen een betalingsregeling op te leggen. We vinden het een goed voorstel. Maar we merken ook dat rechtbanken onderling sterk verschillen in hun aanpak. Bovendien beschikken ze niet over een compleet financieel beeld van wanbetalers. Daar maken we ons zorgen over.

lees verder

Schatten en schrappen, eerder nabellen: zo versnel je het schuldregelproces

Tweede missie NVVK-Expeditie van start

De deelnemers van de NVVK-Expeditie zijn aanbeland bij missie 2. Ze moeten nu eerst onderzoeken hoe lang ze er op dit moment over doen om een schuld te regelen. Vervolgens stellen ze een nieuw doel en maken ze plannen om de doorlooptijd te verkorten.

lees verder
Agenda

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

Nog geen abonnee?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online