schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

3 november 2022

Minister Schouten: 'Perspectief geven, daar gaat het om'

SZW, VNG, NVVK en schuldeisers ondertekenen Intentieverklaring

Bijna dertig koepels van schuldeisers, individuele bedrijven en overheidsdiensten tekenden in Den Haag de Intentieverklaring Samen schuldregelingen redden. 'Het komt nu aan op de praktijk', aldus minister Schouten tijdens de bijeenkomst. 'Dat we laten zien: wat we beloven doen we ook.'

lees verder

Tijdelijke verbreding toegang tot Waarborgfonds saneringskredieten

Breed offensief om schuldregelingen te redden

Mensen in of op weg naar een schuldregeling worden hard getroffen door de enorme prijsstijgingen voor energie en levensonderhoud. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de NVVK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en grote schuldeisers ondertekenden 31 oktober een verklaring waarin ze uitspreken deze groep niet in de steek te zullen laten.

lees verder

Meld je aan en doe mee

Donderdag 17 november webinar 'Kwaliteitskader, een jaar later'

Vanuit maatschappij, media en politiek wordt ons werk met aandacht gevolgd. Want mensen met financiële zorgen hebben hulp nodig die ze echt verder brengt. Meld je daarom aan voor ons webinar over het Kwaliteitskader!

lees verder

NVVK/Divosa-monitor toont toename zorgen over capaciteit

Stijging aantal aanmeldingen voor schuldhulp

Uit de NVVK/Divosa-monitor Schuldhulpverlening, die de praktijk weergeeft van 90 gemeenten, blijkt voor het eerst sinds corona een stijging van het aantal aanmeldingen. De coronadip lijkt daarmee voorbij. Schuldhulpverleners maken zich daarnaast vaker zorgen over de beschikbare capaciteit, blijkt uit de Monitor.

lees verder

Eerste versie komt volgend jaar

De Landelijke Schuldpauzeknop - een update

Om de installatie van een Landelijke Schuldpauzeknop mogelijk te maken hield de daarvoor opgerichte werkgroep in juni en juli werksessies met hulpvragers, hulpverleners en schuldeisers. Daarin brachten ze in kaart welke wensen en ideeën die groepen hebben. Met de uitkomsten kan de werkgroep dit najaar vervolgstappen zetten.

lees verder

Zutphen reflecteert op nieuwe audit

'Auditor laat je nadenken en verbeteren'

Door een organisatieverandering deed Zutphen maar liefst 3 NVVK-audits in 4 jaar tijd. Ze kunnen daar de oude en nieuwe audit dus bij uitstek goed vergelijken. ‘De benadering is veel positiever. Je kijkt vooral naar wat goed gaat en wat er beter kan.’

lees verder

Martje Denayère-Pos hoopt op soepelere samenwerking

'Schuldhulpverlener, leer je regionale Wsnp-bewindvoerder kennen'

Martje Denayère-Pos is sinds 2004 werkzaam als Wsnp-bewindvoerder. Hoe kijkt zij vanuit haar rol naar de samenwerking met schuldhulpverleners? En hoe kun je als schuldhulpverlener of bewindvoerder de overgang van Msnp naar Wsnp zo soepel mogelijk laten verlopen voor een cliënt?

lees verder

Kom werken bij de NVVK

Aandacht en liefde gezocht!

Wij zijn een enthousiast, betrokken en geestdriftig team. We werken voor een vereniging van financiële hulpverleners. Hard nodig in deze tijd! We hebben het er maar druk mee. Daarom zoeken we een alleskunnende duizendpoot voor de assistentie van ons team van 6 beleidsadviseurs.

lees verder
Verder in het nieuws
Uit de community Vroegsignalering
Onze bijeenkomsten: meld je aan!
Agenda icoon
22 november

Alleen voor NVVK-leden

Algemene Ledenvergadering

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

Nog geen abonnee?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online