schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

9 februari 2023

Verenigingsdirecteur Geert van Dijk: 'We staan voor immense opgave'

NVVK-congres in tijd van grote veranderingen

Het ziet ernaar uit dat zowel Wsnp als Msnp-schuldhulptrajecten al heel snel verkort zullen worden tot 18 maanden. Daarmee breekt er een nieuwe werkelijkheid aan voor financiële hulpverleners. Met belangrijke vragen. Zoals: hoe blijf je de begeleiding van hulpvragers, in al hun diversiteit, goed vormgeven? NVVK-directeur Geert van Dijk nodigt je uit erover mee te denken op ons congres in mei. 

lees verder

Aantal aanvragen voor schuldhulp moet 'meer dan verdubbelen'

Minister Schouten halveert minnelijke schuldsaneringsperiode

Om haar beleidsdoel te halen dat in 2030 het aantal mensen met problematische schulden is gehalveerd, stuurde minister Schouten een brief aan de Kamer met een reeks maatregelen. Bereik en toegankelijkheid van gemeentelijke schuldhulp moeten 'drastisch vergroot worden', aldus de brief.

lees verder

NVVK in brief aan Tweede Kamer: Verschillen tussen gemeenten zijn te groot

'Schep ruimte voor versnelling minnelijk traject'

Woon je in een gemeente die actief werkt met NVVK-convenanten, collectief schuldregelen, saneringskredieten en het Schuldenknooppunt, dan worden je schulden een stuk sneller geregeld dan wanneer je in een gemeente woont die al deze procesversnellers nog mist. De verschillen tussen gemeenten zijn te groot, schrijft de NVVK aan de Kamerleden die deel uitmaken van de parlementaire commissie voor Armoede- en schuldenbeleid.

lees verder

Overheid en energiebedrijven: 49 miljoen beschikbaar

Veel geld kwijt aan energie? Het Noodfonds betaalt met terugwerkende kracht tot oktober mee

Heb je contact met hulpvragers die 10-13 % van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening? Dan kun je nu -met terugwerkende kracht tot oktober 2022- een aanvraag met ze indienen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Op dit moment zit er 49 miljoen euro in het fonds.

lees verder

Evaluatie in opdracht van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

'Breed moratorium moet simpeler en soepeler'

Stel rechters in staat schuldeisers te sommeren voor een periode van maximaal zes maanden te stoppen met incasseren. Dat was zes jaar geleden de nieuwe wettelijke route die gemeenten konden bewandelen om hulpvragers schuldrust te geven. Maar helaas, in de praktijk functioneert het zogenoemde 'breed moratorium' niet.

lees verder

Hulpvrager met loonbeslag? Herbereken de beslagvrije voet zo snel mogelijk

Mensen met schulden die te maken hebben met een beslag op hun inkomen ontvangen een minimumbedrag voor de noodzakelijke boodschappen. Beslagleggende partijen, zoals gerechtsdeurwaarders, zijn verplicht om dit ‘leefbedrag’ eens in de twaalf maanden opnieuw te berekenen. Dit gebeurt dus niet automatisch bij de extra stijging van het minimumloon per januari van dit jaar. Hierdoor kan het extra inkomen naar het aflossen van de schuld gaan.

lees verder

'Schuldhulpverlening is ineffectief', zegt bestuurder Jurenne Hooi. Maar het kan anders.

Het is tijd dat we de schuldhulpverlening verbeteren, schrijft voormalig directeur Jurenne Hooi van Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen. Jarenlang was ze bestuurder van deze schuldhulpverleningsorganisatie, ze weet dus waar ze het over heeft. Mild maakt dat haar niet.

lees verder

Direct schuldenrust, hoe fixen we dat? Denk mee!

Aanhoudende incassomethoden bezorgen hulpvragers onnodig huizenhoge stress. Gelukkig schort een schuldeiser die de NVVK Kennisgeving ontvangt, de incasso meteen op. Snelle schuldenrust dus. Kan de Kennisgeving ook ingezet worden voor mensen in stabilisatie? We zoeken professionals die daarover met ons mee willen denken.

lees verder

Terugkijken: NVVK Live van donderdag 26 januari

Een prikkelend artikel in het Nederlands Juristenblad en nieuw onderzoek naar mensen in bewind en schuldhulp: dat waren de belangrijkste gespreksonderwerpen in NVVK Live van 26 januari. We hadden het met Gerard Jan de Ruiter (gemeentelijk regisseur bewind in Rotterdam) en met NVVK'ers Joeri Eijzenbach en Geert van Dijk ook over de halvering van de saneringsperiode van 36 naar 18 maanden.

lees verder

'Financieel zelfstandig word je met vallen en opstaan'

Na een reeks online bijeenkomsten in 2022 vond op 23 januari van dit jaar de eerste fysieke bijeenkomst van het NVVK- jongerennetwerk plaats. De bijeenkomst werd goed bezocht. Vanuit het hele land waren meer dan 35 schuldhulpverleners, beleidsmedewerkers en projectleiders Jongerenschuldhulpverlening aanwezig.

lees verder
Verder in het nieuws
Voor jou geselecteerde bijeenkomsten
Agenda icoon
23 februari

Informatiebijeenkomst (online)

Waarborgfonds Saneringskredieten

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

Nog geen abonnee?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online