schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

23 november 2023

Onderzoek Berenschot in opdracht van NVVK

'Hulpverleners staan voor uitdaging aanbod aantrekkelijker te maken'

De financiële begeleiding van hulpvragers in een schuldregeling kent grote verschillen tussen gemeenten. Gemiddeld genomen schiet de begeleiding tekort, constateren onderzoekers van Bureau Berenschot in een rapport dat werd opgesteld in opdracht van de NVVK. Maar er is ook optimisme.

lees verder

'We willen meer kwaliteit en betere signalen'

Bereik vroegsignalering stijgt naar 24 %, verschillen blijven groot

Tevredenheid over de opgebouwde samenwerking binnen en buiten de gemeenten en de resultaten van de eerste 3 jaar. Maar ook: ongeduld en de ambitie om het nog beter te doen. Dat is het beeld bij de Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering in Amersfoort.

lees verder

Minister Schouten stuurt Kamer brief met verbeterplan

Basisdienstverlening: deze financiële hulp moeten gemeenten minimaal bieden

De ene gemeente weet 8 % van de inwoners met problematische schulden onder te brengen in een schuldregeling, de ander blijft steken bij 2 %, blijkt uit de Kamerbrief die minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Om die verschillen te verkleinen presenteert ze een voorstel voor Basisdienstverlening in financiële hulpverlening.

lees verder

Aflevering 5 | Het gesprek dat je bijblijft | Lilian Kooistra

'Het lukte haar niet een bijstandsuitkering aan te vragen'

Een kleine, praktische handeling kan voor een hulpvrager de wereld betekenen. Schuldhulpverlener Lilian Kooistra (werkzaam bij Stadsring) maakte dit op indringende wijze mee met Elisabeth. Lilian hielp haar controle te krijgen over haar beltegoed. De opluchting die dat gaf, veranderde vanaf dat moment hun relatie.

lees verder

Schuldenknooppunt gaat bewindvoerders aansluiten

Oud-wethouder Hans Spigt in NVVK Live over Basisdienstverlening, Schuldenknooppunt en noodhulp

Hans Spigt is sinds kort voorzitter van de stichting Schuldenknooppunt. Hij is ook voorzitter van de stichting Urgente Noden Nederland (SUNN). In NVVK Live spreken we hem over zijn werk voor beide stichtingen.

lees verder

Rabobank herziet beleid, wil van elke gemeente AFM-vergunning zien

Elke gemeente en elke Kredietbank moet voortaan -wat de Rabobank betreft- in het bezit zijn van een vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten. Gemeenten en kredietbanken lijken daarmee ook onder toezicht van de AFM te komen,terwijl de AFM eerder aangaf deze taak niet uit te gaan voeren. De NVVK vraagt bij de betrokken partijen om opheldering.

lees verder

Al 5 miljoen Nederlanders profiteren van convenant Lokale overheid

Met het convenant Lokale Overheid stroomlijnt de NVVK het proces van minnelijke schuldhulpverlening voor lokale overheden. Dit komt zowel hulpvragers als je gemeentelijke organisatie ten goede. 77 gemeenten en belastingorganisaties die met 5 miljoen Nederlanders contact hebben, gingen je voor. Sluit jij ook aan?

lees verder

Hoe gebruik je succesvol het extra hulpaanbod voor jongeren uit toeslaggedupeerde gezinnen?

Gedegen aantonen dat je met elkaar aan perspectief werkt is essentieel voor een succesvol beroep op het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor meerderjarige jongeren uit toeslaggedupeerde gezinnen. Wij geven je 5 adviezen over hoe je dat aanpakt.

lees verder

Aanpassing NVVK Gedragscode vanwege halvering saneringstermijnen

De halvering van de saneringstermijnen brengt met zich mee dat we de NVVK Gedragscode erop aan moeten passen. Dat bespraken we op onze ledenvergadering op 16 november. We organiseerden vooraf voor leden een informatie-bijeenkomst. Je kunt hem hier terugkijken.

lees verder

‘Haal toeslagkinderen zo snel mogelijk uit lopende schuldregelingen’

Kinderen en jongvolwassenen uit toeslaggedupeerde gezinnen hebben er baat bij zo snel mogelijk uit oudere schuldregelingen gehaald te worden. Zij vallen onder het nieuwe schuldenaanbod van de kindregeling, waarbij schuldeisers afgekocht worden.

lees verder
Community
Agenda

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Onze nieuwsbrief ontvangen?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online