schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsupdate Convenanten

12 juni 2024

Convenanten: maak er gebruik van!

Fijn dat jij je als 'contactpersoon Convenanten' hebt opgegeven voor deze Convenanten-nieuwsbrief! De afgelopen drie jaar zijn we tot veel nieuwe convenanten met schuldeisers gekomen.

Het bereiken van de meest voorkomende schuldeisers is hierbij het doel. Met steeds meer schuldeisers maken we afspraken over schuldenrust na een kennisgeving om stabilisatie te faciliteren. Ook zijn ‘bij voorbaat akkoord’-afspraken gemaakt. Zo kunnen we samen de doorlooptijden voor de totstandkoming van een schuldregeling fors verkorten.

Jouw rol als 'contactpersoon Convenanten' binnen jouw organisatie is erg belangrijk voor ons, want de mogelijkheden die de convenanten bieden blijken nog niet overal maximaal benut te worden.

Met deze derde Nieuwsupdate Convenanten willen we jou direct informeren over de nieuwste afspraken en de laatste wijzigingen. Zo ben jij als eerste geïnformeerd en kun je jouw team helpen om de meest recente afspraken direct in te zetten!

Buy Now, Pay Later-partijen tekenen convenant

Pakketbezorger

We hebben met de volgende Buy Now, Pay Later (BNPL)-partijen overeenstemming bereikt over een convenant: Billink, In3 en Riverty. Op het ledenweb vind je alle info over de convenanten met de BNPL partijen en Riverty.

Er volgt nog een nieuwsbericht over het tekenmoment op de website.

Deze 3 partijen hebben het Modelconvenant 2024 ongewijzigd getekend, hierin staat kort gezegd:

  • Incassostop na kennisgeving, 8 maanden;
  • Incassostop na saldo-opgave, 8 maanden;
  • Bij voorbaat akkoord op minnelijk voorstel, tenzij belemmeringen doorgegeven bij saldo-opgave;
  • De convenantsafspraken worden doorgelegd aan de incassopartners van deze partijen.

Let dus op dat je Billink, In3 en Riverty geen voorstellen meer stuurt, tenzij er een belemmering is!

Deze partijen hebben samen ook een BNPL-Gedragscode opgesteld, waarin o.a. geregeld is dat er geen BNPL-dienst wordt verleend als een klant een betalingsachterstand bij deze betreffende partij heeft.

De gesprekken met de partijen waren positief en constructief. Ook werd heel praktisch nagedacht hoe de geautomatiseerde processen – waarmee zij voornamelijk werken – moesten worden aangepast op de convenantafspraken, zoals de incassostop na een kennisgeving of saldo-opgave. We zullen de afspraken ieder jaar met elkaar evalueren. Mochten er tussentijds signalen zijn, deel deze dan vooral op de Community.

De BNPL-Gedragscode is ook door Klarna getekend. Ook met hen zijn wij in vergevorderd gesprek over een convenant en gaan richting tekenmoment. Zodra deze afspraken rond zijn, zullen wij dit communiceren.

Afhandeling PayPal dossiers

Riverty gaat het schuldregelen afhandelen voor de PayPal-vorderingen die zij namens hen int. Riverty, voorheen AfterPay, is de Nederlandse incassopartner van PayPal. Riverty zegt dit toe naar aanleiding van de gesprekken die wij met hen hebben gevoerd. De aanleiding van de gesprekken waren de verschillende signalen van leden over PayPal. De toezegging betekent dat Riverty niet meer het dossier sluit en doorverwijst naar PayPal zodra een financiële hulpverlener zich bij Riverty meldt. Voorheen was dit wel het geval. Dit zou het proces voor een groot deel moeten verbeteren, zoals de bereikbaarheid en reactietermijn.

Riverty kan geen toezeggingen doen over PayPal-vorderingen die zij niet namens PayPal int. Zij zijn wel bereid om voor deze vorderingen een bemiddelende rol te blijven spelen. Dus als je blijft vastlopen met een PayPal-vordering en Riverty is niet de incassopartij, dan kan je jouw dossier alsnog voorleggen aan Riverty via Richard van Hoeflaken via: Richard.vanHoeflaken@riverty.com.

Tinka: Automatisch ‘verzoek om voorstel’ te negeren

Sinds 2021 hebben we een convenant met Tinka. Vanuit het Kernteam Samenwerking Schuldeiser hebben leden aangegeven dat Tinka niet altijd volgens het convenant werkt. We hebben begrepen dat Tinka na een saldo-opgave automatische herinneringen blijft sturen met het verzoek om een voorstel. Dit gebeurt ook als bij de saldo-opgave geen belemmering is opgegeven en Tinka dus conform convenant bij voorbaat akkoord gegaan is met een voorstel.

Deze constatering hebben we meegenomen in onze jaarlijkse evaluatie met hen. Daarin leerden we dat Tinka is gestopt met het verstrekken van nieuwe kredieten en op termijn stopt met haar dienstverlening. Daarom worden er ook geen activiteiten meer ontplooid om processen verder te optimaliseren. Het verzoek aan de NVVK-leden is om de betreffende brieven gewoon te negeren. De automatische brieven stoppen vanzelf als er – conform afspraak – een definitieve uitkomst met hen gecommuniceerd wordt.

We blijven uiteraard in contact met Tinka over hoe en door wie openstaande vorderingen afgehandeld zullen worden nadat Tinka is gestopt met haar dienstverlening.

'Bijna de hele top-10 aan hypotheekverstrekkers aan tafel'

MUNT Hypotheken sluit aan bij Schakel!-overeenkomst NVVK

Ook hypotheekverstrekker MUNT Hypotheken gaat nauw samenwerken met NVVK-leden om klanten met schulden te helpen hun woning te behouden. Daarvoor ondertekende MUNT onlangs de Schakel!-samenwerkingsovereenkomst. ‘Deze samenwerking sluit naadloos aan op onze visie om te investeren in de financiële zelfredzaamheid van de klant, met als doel woningbehoud.’

lees verder

Woningcorporatie Staedion tekende Aedes/NVVK-convenant

'Schuldenrust verbetert leefbaarheid in de wijk'

'Het convenant met de NVVK is de kroon op sociale incasso', vindt de Haagse woningcorporatie Staedion. De corporatie tekende vorig jaar het Aedes/NVVK-convenant om schulden sneller te regelen. Sven Lubbers en Timon Walhain vertellen welke voordelen het oplevert. Voor de woningcorporatie, voor de huurders én voor schuldhulpverleners.

lees verder
Goed om te weten

Overzicht schuldeisers & convenantsafspraken

Met het Kernteam Samenwerking Schuldeisers zijn we aan het puzzelen hoe wij het makkelijker kunnen maken om de convenantsafspraken te implementeren. Eén van de ideeën die we hebben opgepakt is een overzicht van alle schuldeisers die onder een convenantsafspraak vallen.

De overzichtspagina van welke convenanten we als NVVK hebben afgesproken is je vast bekend. Maar nu hebben we hier een Excel-bestand aan toegevoegd: hierin vind je alle 350 schuldeisers die onder de convenantsafspraken vallen op een rij. Wist jij bijvoorbeeld dat onder het convenant van Energie Nederland ruim 80 energie-aanbieders vallen? En dat de schadeverzekeraars, Verbond van Verzekeraars, koploper zijn met bijna 150 leden.

De Kernteamleden Samenwerking Schuldeisers gaan allemaal anders om met convenantspartners in hun softwaresystemen. De ene gemeente heeft aanpassingen laten doen om geen voorstellen meer automatisch te versturen. De andere gemeente markeert de schuldeisers in het Excel-overzicht in haar adresboek waardoor de schuldhulpverlener weet dat de schuldeiser geen voorstel hoeft te krijgen. Met het Kernteam Samenwerking Schuldeisers werken we er aan de convenanten zo uniform mogelijk te krijgen en zijn we met softwareleveranciers in gesprek over de automatisering.

In 150 seconden weet je precies hoe het zit

Animatie 'Convenanten, hoe werkt het?'

Reacties, opmerkingen, tips, vragen?

Bij de NVVK houden 3 beleidsmedewerkers zich bezig met convenanten: Linda van Vliet, Judith van Geffen en Ellen Hennekens. Heb je inhoudelijke vragen over de convenanten? Neem dan zeker contact met ze op.

LInda van Vliet

Linda van Vliet

Judith van Geffen_HR_IMG_9083_VK

Judith van Geffen

Ellen Hennekens_HR_IMG_9310_VK

Ellen Hennekens

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Onze nieuwsbrief ontvangen?

meld je aan

Volg de NVVK

Dit is een uitgave van NVVK.

Bekijk online