schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

7 december 2023

Terugblik NVVK-studiemiddag schuldhulp ondernemers

Ondernemers weten schuldhulp niet te vinden

Wil je ondernemers met financiële problemen bereiken, dan moet je andere wegen bewandelen dan de reguliere, was de eensgezinde opvatting tijdens een tot de nok toe volle NVVK-studiemiddag ‘Schuldhulp ondernemers’. En het is urgent die wegen te vinden, want de verwachting is dat de schuldenproblematiek zal toenemen.

lees verder

Welke vinkjes zijn al binnen, wat moet er nog gebeuren?

Donderdagmiddagsessie over Basisdienstverlening: denk met ons mee

Alle gemeenten in Nederland gaan de komende tijd na of hun Basisdienstverlening op het gebied van financiële hulp op orde is. Is de werkwijze in lijn met de nieuwe afspraken? Welke snelle verbeteringen liggen nog op invoering in jouw organisatie te wachten? We gaan erover praten in een Donderdagmiddagsessie. Je mag zelf bepalen welke vinkjes vooral aandacht verdienen. Dus meld je aan!

lees verder

Besteed bespaarde tijd aan andere schuldeisers

Nieuwe aanpak Belastingdienst vereenvoudigt schuldregelproces NVVK-leden

Een nieuwe aanpak van de Belastingdienst in het schuldregelproces bespaart NVVK-leden tijd. De Belastingdienst gaat in principe direct akkoord bij een saldo-opgave. Voorheen was het zo dat NVVK-leden ter informatie een schuldhulpvoorstel moesten indienen bij de Belastingdienst. Dat is nu in de meeste gevallen niet meer nodig.

lees verder

53 deelnemers, 7 gemeenten, 8 missies

De NVVK Expeditie is vertrokken!

Voige week vertrokken 9 teams uit 7 gemeenten met de NVVK Expeditie. De deelnemers gaan verkennen wat modern schuldregelen inhoudt. Dat doen ze de komende 14 weken in 8 missies. Via serious gaming leren ze met en van elkaar on the job.

lees verder

Pointer-uitzendingen op tv en radio over vroegsignalering

Arnhem bereikt 65 % van de mensen achter de vroegsignalen - hoe doen ze dat?

Gemiddeld slagen gemeenten er via vroegsignalering in om 24 % van hun inwoners met betaalachterstanden bij vaste lasten partners te bereiken. Arnhem bereikte vorige maand via huisbezoeken en telefoontjes 65 % van de wanbetalers achter de signalen. In Pointer vertellen medewerkers van stichting Rijnstad hoe ze dat aanpakken.

lees verder

NHG versoepelt regels bij betalingsproblemen

Donderdagmiddagsessie: koophuis houden ondanks schulden

De organisatie Nationale Hypotheek Garantie verruimt per 1 januari de mogelijkheden voor hypotheekverstrekkers die te maken hebben met huizenbezitters met schulden. Dat betekent: meer opties om hulpvragers met een koophuis te helpen. Tijdens een Donderdagmiddagsessie op 11 januari hoor je er meer over.

lees verder

Terugkijken: NVVK Live donderdag 30 november

De november-aflevering van NVVK Live is hier terug te kijken. NVVK-voorzitter Marco Florijn ontving in de NVVK-kantine Mark Gielkens, schuldhulpverlener aan ondernemers en gebruiker van de Pilot Saneringskredieten voor ondernemers, Judith van Geffen, beleidsadviseur NVVK, Hans Spigt, voorzitter Schuldenknooppunt en Geert van Dijk, directeur NVVK, over de Basisdienstverlening.

lees verder

Snel duidelijkheid met Saneringskrediet voor ondernemers

Het sneller helpen van mensen met schulden is een van de speerpunten van de gemeente Breda. Vanaf het eerste moment maakt Kredietbank West-Brabant zich hard voor het goed uitrollen van het Saneringskrediet voor (ex-)ondernemers. De hoogste tijd voor een goed gesprek met Peter Doré, Klantmanager Kredietbank West-Brabant en Mark Gielkens, mede-eigenaar van Philips l Stiels l Gielkens (schuldbemiddeling voor MKB).

lees verder

Voortaan jaarlijkse indexering beloning bewindvoerders

Voor curatoren, bewindvoerders en mentoren kijkt het ministerie van Justitie voortaan elk jaar hoe hoog de inflatie was, en dat verwerkt het ministerie dan meteen in de beloningen. Tot nu toe vond er geen indexering plaats wanneer in het voorgaande jaar de inflatie beperkt bleef tussen -1 en 1 %.

lees verder

Check hoeveel toeslag jouw hulpvrager krijgt in 2024

De Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën roept financiële hulpverleners op de nieuwe berekening voor toeslagen in 2024 samen met hun hulpvrager te controleren. Zijn er wijzigingen in het recht op toeslagen opgetreden, geef die dan voor 5 december door. Dan krijgt je hulpvrager aan het einde van de maand december de juiste toeslag voor januari 2024 uitgekeerd.

lees verder

KPN is er ook voor klanten met schulden

Marieke Snoep, lid van de Raad van Bestuur van KPN en verantwoordelijk voor de consumentenmarkt, tekende een nieuw convenant met de NVVK. Daarmee wil KPN ook de komende jaren soepeler omgaan met klanten met problematische schulden en de rompslomp rond betalingsregelingen en incassoprocedures aanzienlijk verminderen.

lees verder

De intentieverklaring 'Samen schuldregelingen redden', heeft die gewerkt?

Op het hoogtepunt van de energiecrisis, eind 2022, ondertekenden 27 organisaties van schuldeisers en schuldhulpverleners samen met minister Schouten van Armoedebeleid een intentieverklaring. Daarmee wilden we voorkomen dat hulpvragers door de hoge inflatie en stijgende energiekosten hun schuldregeling niet vol zouden kunnen houden. Nu, bijna een jaar later, blikken we terug op het effect.

lees verder

Lage inkomens gaan er 108 euro per maand op achteruit; herbereken dus snel het Vtlb

De werkgroep Vtlb vraagt je aandacht voor twee belangrijke onderwerpen: het verdwijnen van de energietoeslag en de correcte berekening van de vakantiegeld-afdracht aan de boedelrekening nu de Msnp-termijn gehalveerd is naar 18 maanden.

lees verder
Vragen en antwoorden op de community
Agenda
Agenda icoon
14 december

Online informatiebijeenkomst, laat je bijpraten

Basisdienstverlening in elke gemeente: wat betekent dat?
Agenda icoon
14 december

Interessant voor gemeenten

Waarborgfonds Saneringskredieten
Agenda icoon
11 januari

Schrijf je in voor de online bijeenkomst

Koophuis houden ondanks schulden

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Onze nieuwsbrief ontvangen?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online