schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

9 november 2023

Ministerie schept duidelijkheid over vroegsignaleringsregels

Eindeleveringssignaal energiebedrijf vereist geen onmiddellijke actie

Stel: een energiebedrijf heeft een wanbetaler en het bedrijf heeft het voornemen te stoppen met de levering van energie. Conform afspraken daarover krijgt de gemeente waar de betrokkene woont een 'eindeleveringssignaal'. Vereist de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dan dat de gemeente binnen 3 dagen naar die inwoner toegaat om hulp te bieden? Nee, zegt het ministerie van Sociale Zaken na vragen van de NVVK erover.

lees verder

NVVK pleit voor ontwikkeling "Inkomensknooppunt"

Hoog niet-gebruik Toeslagenwet vraagt adequaat antwoord

Nieuw onderzoek van de Arbeidsinspectie laat een hoog niet-gebruik zien van toeslagen waar mensen met een uitkering recht op hebben. De NVVK pleit voor de ontwikkeling van een voorziening die mensen automatisch koppelt aan toeslagen die voor hen bedoeld zijn. Technisch kan het, en de bouw hoeft niet lang te duren.

lees verder

Betere balans nodig tussen benodigde inzet & beschikbare uren

Ambtenaren J & V en SZW op werkbezoek bij NVVK-bewindvoerders

Om landelijke beleidsmakers inzicht te geven in de werkpraktijk van bewindvoerders, organiseerde de NVVK een werkbezoek bij haar lid Humanitas. 'Vaak speelt er veel meer dan alleen schulden', vertelden de hulpverleners. 'Iedereen moet de hulp kunnen krijgen die nodig is. We willen niemand laten vallen.'

lees verder

Ondertekening convenant Lokale overheid versnelt proces

Dit is waarom Nijmegen schulden beter regelt dan andere gemeenten

Ook Nijmegen ondertekende ons convenant Lokale Overheid. Daarmee kiest de gemeente, net als 28 andere gemeenten en 10 belastinginnende organisaties, voor versnelling van de hulp aan inwoners met schulden bij de gemeente. Heeft jouw gemeente al getekend?

lees verder

NVVK Live donderdag 30 november

Online bewind toekennen, ondernemers & saneringskredieten en: Schuldenknooppunt groeit

Een rechter, een schuldhulpverlener voor ondernemers en het Schuldenknooppunt werken mee aan de aflevering van NVVK Live van 30 november. We gaan het onder andere hebben over de Basisdienstverlening, die bijdraagt aan het eenduidiger maken van de financiële hulpverlening in alle gemeenten. Daarnaast hebben we het over bewind en over innovatie. Geef je op om mee te kijken!

lees verder

Dankzij het Saneringskrediet voor ondernemers viel Roy niet tussen wal en schip

Marleen Over is sinds 2017 Consulent Zelfstandigen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Eerder werkte ze jarenlang als schuldhulpverlener en gedetacheerd medewerker met als specialisme het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In die rol zag ze ondernemers soms tussen wal en schip vallen. Tot medio 2023 het Saneringskrediet voor ondernemers mogelijk werd en ze het dossier van ondernemer Roy onder ogen kreeg.

lees verder

Aanvullend schuldhulpverleningsaanbod jongeren

Afgelopen week hebben de NVVK en VNG bespreekuren gehouden over het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren in de kindregeling met problematische schulden.

lees verder

Beloning voor bewind 5,3 % omhoog

Vanwege stijgende CAO-lonen en stijgende consumentenprijzen verhoogt het ministerie van Justitie en Veiligheid de vergoedingen voor het werk van onder andere bewindvoerders. De verhoging biedt geen oplossing voor de structureel te lage vergoeding voor het werk van bewindvoerders.

lees verder

Aantal schuldregelingen sinds wetswijziging nog niet toegenomen

De looptijd van schuldregelingstrajecten is per 1 juli wettelijk gehalveerd naar 18 maanden. Naar verwachting zal deze wetswijziging leiden tot meer schuldregelingen, omdat mensen zo sneller van hun schulden afkomen. Vooralsnog is die toename niet zichtbaar bij de 120 gemeenten die meedoen aan de 'Monitor schuldhulpverlening in onzekere tijden'.

lees verder

'Huidig incassostelsel vergroot problemen wanbetalers'

Het incassostelsel in Nederland moet op de schop, blijkt uit een brief van minister Frank Weerwind aan de Tweede Kamer. Begin volgend jaar publiceert hij samen met demissionair minister Schouten de uitkomsten van een verkenning naar een ander stelsel.

lees verder
Stel je vraag op de community!
Agenda
Agenda icoon
14 november

Online informatiebijeenkomst NVVK

Waarborgfonds Saneringskredieten

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Onze nieuwsbrief ontvangen?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online