schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

Vaste lasten partners - april 2023

Nationale Ombudsman start onderzoek naar Vroegsignalering

Door stijgende inflatie komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Gemeenten kunnen daardoor een toestroom verwachten aan mensen met geldproblemen en problematische schulden. Het is daarom belangrijk dat zij investeren in vroegsignalering: het vroegtijdig opsporen van mensen met schulden, om vervolgens hulp aan te bieden. De Nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de vraag hoe gemeenten vroegsignalering toepassen en of ze daarbij voldoende oog hebben voor burgers.

lees verder

Ondertekening overeenkomsten noodzakelijk voor aanleveren signalen

Inmiddels zijn er maar liefst 695 vaste lasten partners bekend in het ondertekenportaal, resulterend in bijna 27.000 automatisch gegenereerde overeenkomsten. Bijna 90% daarvan is ook daadwerkelijk verstuurd voor ondertekening door de betreffende gemeenten.

Om als vaste lasten partner één of meerdere signalen via het gemeentelijke portaal aan te kunnen leveren, is een wederzijds ondertekende overeenkomst nodig. Zorg er daarom voor dat die handtekening ook daadwerkelijk wordt gezet, en neem zo nodig contact op met de ontvangende gemeenten. Contactgegevens zijn te vinden in het ondertekenportaal.

Pilot ‘Warm doorverwijzen’ van start

De NVVK startte onlangs samen met waterbedrijf Evides een pilot om klanten met betaalachterstanden die hulp willen, warm door te verwijzen naar de schuldhulpverlening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van RIS. Inmiddels nemen 9 schuldhulpverlenende organisaties deel.

Wie een achterstand heeft bij waterbedrijf Evides en open staat voor hulp, wordt warm doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulp. Die reageert binnen 3 dagen op de melding. Naar verwachting draagt deze werkwijze bij aan het sneller bieden van hulp, het eerder accepteren van hulp én klanten die sneller financieel gezond zijn.

Op termijn streven we naar een landelijk dekkend netwerk voor het werken met dit type melding.

lees verder

NVVK Community Vroegsignalering nu ‘Open community’

Al een aantal jaren treffen partijen elkaar op de NVVK Community Vroegsignalering. En dit blijven we uiteraard ook gewoon faciliteren. Wel is onlangs een tweede openbare community gestart, het NVVK Jongerenoverleg. De Community Vroegsignalering is daardoor als ‘kanaal’ onderdeel geworden van een groter geheel: de Open community.

Aanmelden voor de community kan nog steeds! 

Telefoonnummer bekend? Graag aanleveren!

Gemeenten merken dat telefonisch contact heel effectief is. En bovendien efficiënter dan huisbezoeken. Vermeld daarom, waar mogelijk, ook het telefoonnummer bij het aanleveren van signalen. Dat helpt gemeenten om meer mensen te bereiken en een hulpaanbod te doen.

Contactpersoon en tekenbevoegde nog actueel?

Een nieuwe persoon op de functie, of een andere taakverdeling? Pas dit dan ook aan in het ondertekenportaal. Mail de gewenste wijziging naar helpdesk@inforing.nl. De nieuwe contactpersoon en/of tekenbevoegde ontvangt dan eigen inloggegevens.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online