Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank - pagina 4

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Convenant Tinka

  Tinka, het voormalige Wehkamp Finance, is een kredietverstrekker met een lange historie. Tinka verzorgt al sinds de jaren 60 de betalingen van Wehkamp en biedt haar financiële diensten sinds 2019 ook aan andere ‘merchants’ aan, zoals BCC en Youfone.

  lezen
 2. De 25 belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

  Msnp, ondernemers en de Belastingdienst: hoe werkt dat?

  Sinds 1 januari 2021 accepteert de Belastingdienst ook schuldregelingen voor ondernemers. Daar organiseerden we in het voorjaar een drukbezochte bijeenkomst over. De belangrijkste vragen over het onderwerp staan hieronder.

  lezen
 3. Module Budgetbeheer

  De module Budgetbeheer beschrijft alle activiteiten om de inkomsten van de klant te beheren en betalingen te doen die zijn vastgelegd in het budgetplan.
  lezen
 4. Module Stabilisatie

  Stabilisatie heeft als doel de inkomsten en uitgaven van de klant in evenwicht te brengen. De stabilisatie van inkomen en uitgaven is een resultaat van werkzaamheden uit het integrale plan van aanpak. Als stabilisatie bereikt is kan een betalingsregeling, herfinanciering of schuldregeling worden opgezet. Een belangrijk tweede doel is om de hulpvrager hierbij schuldenrust te bieden: stresswegnemen en tijd maken voor oplossingen naar een schuldenzorgvrije toekomst.
  lezen
 5. NVVK Notitie

  Regresrecht

  Regelmatig worden door leden vragen gesteld over hoe om te gaan met een toekomstig regresrecht. Vanuit de rechtspraak weten we dat het in ieder geval niet mogelijk is om met succes een rechtsreeks verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling (Wsnp) te doen, om op die wijze de toekomstige regresvordering onder de werking van de schone lei te laten vallen. Doel van deze notitie is om de leden handvatten te geven hoe omgegaan kan worden met het (toekomstige) regresrecht binnen een minnelijke schuldregeling. Daarnaast wordt ingegaan op het punt van verjaring. 

  lezen
 6. Infographic

  De hardheidsclausule

  Klanten die eigenlijk niet voldoen aan de voorwaarden van de Wnsp worden soms toch toegelaten als je een beroep doet op de hardheidsclausule. Dat is mogelijk wanneer er een stabiele verandering in het gedrag is waardoor de oorzaak van de schuldproblematiek is weggenomen.

  lezen
 7. Toeslagen

  De Belastingdienst werkt hard aan het herstel van de misstanden die ontstonden in de zogeheten Toeslagenaffaire. Een aanzienlijke groep ouders die gedupeerd zijn door de affaire heeft (soms mede door het handelen van de Belastingdienst) schulden. Sommigen zitten al in een schuldregeling binnen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) of de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). Anderen moeten de stap naar schuldhulp nog zetten.

  lezen
 8. Vroegsignalering door verhuurders: alle informatie op een rijtje

  Op deze pagina brengen we alle informatie bijeen voor verhuurders die willen weten wat het betekent om met vroegsignalering aan de slag te gaan.

  lezen
 9. Handreiking onbeheerde nalatenschappen voor bewindvoerders, mentoren en (vrijwillige) schuldhulpverleners

  De handreiking onbeheerde nalatenschappen voor bewindvoerders, mentoren en (vrijwillige) schuldhulpverleners is gemaakt om je te ondersteunen wanneer je cliënt is overleden en je de erfgenamen niet kent. De handreiking beschrijft stapsgewijs hoe te handelen en hoe het Rijksvastgoedbedrijf je hierbij kan helpen.

  lezen
 10. Zelfscan Kwaliteitskader NVVK

  Het NVVK Kwaliteitskader is een set betekenisvolle kwaliteitsnormen, die de NVVK vanaf 2021 hanteert als basis voor de periodieke kwaliteitstoetsing van haar leden. Het proces van toetsing op het voldoen aan de normen in het Kwaliteitskader is geregeld in de Certificeringsrichtlijn NVVK. De zelfscan is een hulpmiddel om in kaart te brengen in hoeverre jouw organisatie lijkt te voldoen aan de gestelde normen in het NVVK Kwaliteitskader en waar dat uit blijkt.

  lezen