Reactie NVVK op de internetconsultatie wijz Wgs ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

woensdag 03 april 2019

Op 3 april 2019 heeft de NVVK hier een reactie geplaatst op de internetconsultatie conceptwetsvoorstel wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. De NVVK heeft haar leden gevraagd input te leveren en daar is door een aantal leden gebruik van gemaakt. Deze input is verwerkt in onze reactie.

Een paar aanbevelingen die de NVVK heeft opgenomen zijn:
De NVVK pleit er in haar reactie voor dat alle informatie die beschikbaar kan zijn, na de wetswijziging, ook direct vanuit de verschillende systemen in de spreekkamer met de klant beschikbaar is. Daarnaast verzoekt zij om nazorg expliciet op te nemen in de wet als onderdeel van de schuldhulpverlening om zo schuldhulpverleners handvatten te bieden om die zorg, met wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling, vorm te geven.

Voor wat betreft vroegsignalering heeft zij aanbevolen om concreet de mogelijkheden te verruimen voor het delen van achterstanden van woonlasten zowel voor particuliere én sociale verhuurders maar ook voor hypotheekverstrekkers. Naast een waardevol signaal biedt dit ook lokaal mogelijkheden om intensiever samen te werken met hypotheekverstrekkers (en hun lokale tussenpersonen). En hebben wij gevraagd gemeenten toe te staan om (gemotiveerd) af te wijken van de AMvB als de ambitie om mensen met schulden te helpen verder rijkt dan de wetgever deze definieert.

De NVVK pleit voor een beschikking met plan van aanpak op hoofdlijnen. Tussentijdse aanpassingen van vaste lasten en andere wijzigingen kunnen zonder te beschikken worden uitgevoerd. Jaarlijks zou een (her)beschikking, tijdens de hercontrole van de regeling, de wijzigingen die in de tussentijd (als zijnde feitelijk handelen in de zin van de Awb) zijn aangepast kunnen bevestigen.

Daarnaast adviseert de NVVK de staatssecretaris met klem om van de AP een uitspraak te vragen waarin is aangegeven dat schuldeisers, op basis van een verzoek door een erkende schuldhulpverlener, gegevens dienen te verstrekken. Naast een zekerheid voor schuldeisers is tevens een waarborg ingebouwd tegen malafide schuldhulpverleners.

Lees hier de uitgebreide reactie.

Voor eventuele vragen over de reactie kun je terecht bij Joeri Eijzenbach.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven