NVVK blij met plan ombudsman landelijke basisnorm voor schuldhulpverlening

woensdag 13 februari 2019

De NVVK steunt de aanbeveling van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, om landelijk een basisnorm vast te stellen voor schuldhulpverlening. “De decentrale uitvoering van schuldhulpverlening maakt maatwerk en een integrale zorgaanpak mogelijk, maar dat mag niet leiden tot rechtsongelijkheid tussen burgers”, aldus NVVK-voorzitter Marco Florijn in een persbericht van 13 februari over dit onderwerp. Daags erna spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) over het armoede- en schuldenbeleid.

In een gesprek met de Tweede Kamer meldde de Nationale ombudsman dat veel klachten die hij van burgers over schuldhulpverlening ontvangt, te maken hebben met verschil in beleid tussen gemeentes. Daarom bepleit hij dat landelijk wordt vastgesteld op welk aanbod iedere burger aanspraak kan maken. De NVVK steunt deze aanpak en is in gesprek met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere ketenpartners om zo’n basisnorm vast te stellen. Florijn: “De ombudsman geeft zeven criteria voor wat hij een ‘Behoorlijkheids-kader’ noemt. Die nemen we mee in het nieuwe, landelijke kwaliteits- en normenkader dat we samen met de VNG uitwerken. Het kan niet zo zijn dat iemand uit Zierikzee een volledig ander aanbod krijgt dan een inwoner van Zaandam of Zaltbommel.” Leden van de NVVK zijn nu al gebonden aan uniforme werkprocessen en worden daarop periodiek getoetst.

Knelpunten - brief Vaste Commissie SZW
De NVVK herkent de knelpunten die veel burgers volgens de Nationale ombudsman ervaren, zoals ingewikkelde en moeilijk toegankelijke regelingen, het gebrek aan persoonlijk contact en de tegenwerking van overheidsinstanties om tot een oplossing van problematische schulden te komen. Een hardnekkig probleem blijft de rol van de overheid, die soms schuldproblemen veroorzaakt of zelfs escaleert en tegelijk een helpende hand toesteekt. De NVVK bepleitte in een eerdere brief aan de Tweede Kamer daarom een centraal incassoregime voor de Rijksoverheid, brede en uniforme betalingsregelingen voor de meest kwetsbare burgers en een einde aan de voorkeurspositie van de overheid.

Verder lezen:

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven