Antropologisch onderzoek naar armoede en schulden

dinsdag 29 januari 2019

Het Gronings onderzoeks- en adviesbureau CAB heeft de afgelopen jaren in een aantal gemeenten antropologisch onderzoek gedaan naar armoede en schulden. Het heeft die gemeenten een scherp beeld opgeleverd van wat het betekent om arm te zijn. Maar ook dat als mensen een keuze hebben, zij niet onmiddellijk - vaak juist pas in allerlaatste instantie - voor geïnstitutionaliseerde hulp kiezen: de gemeente, de welzijnsorganisatie etc. Huisartsen zijn verrassend genoeg veel vaker degene die in vertrouwen wordt genomen.

CAB over mensen
CAB is een onderzoeks- en adviesbureau met onder meer expertise van regionale arbeidsmarkt, economie, welzijn en leefbaarheid. CAB voert antropologisch onderzoek uit en hanteert daarbij een aantal uitgangspunten. Antropologische onderzoek benadert mensen allereerst zoals ze zijn: niet als heel rationele wezens die al hun gedrag heel bewust overwegen. Mensen zijn niet alleen individuen, maar ook altijd lid van meerdere groepen: familie, sport, buurt, beroep, kerk, vereniging, etc.). Dat bepaalt hun identiteit en ook hun gedrag. 

Over problemen
CAB gaat er niet van uit dat mensen zelf oorzaak zijn van hun probleem. De ‘culture of poverty’ die in veel onderzoeken over armoede wordt gebruikt als verklaring, sluit mensen op in hun eigen probleem. De zienswijze gaat ervan uit dat mensen die arm zijn inferieure normen en waarden hebben: 'ze zijn arm omdat ze niet willen werken'. Mensen die arm zijn hebben volgens CAB geen andere normen en waarden. Zij hebben echter wel een andere rationaliteit en gaan er anders mee om, omdat zij andere - vaak minder - mogelijkheden hebben dan de rest.

Meer weten?
Wil je meer weten over het onderzoek, lees dan het onderzoek naar armoede en eenzaamheid in Westerwolde. Antropologisch onderzoek zou nadere kennis op kunnen leveren over de manier waarop mensen schulden krijgen, hoe ze daarmee omgaan, hoe hun sociaal culturele omgeving daarbij een rol speelt en welke afwegingen mensen maken om hulp te zoeken en wat ze daarvan verwachten.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven