Deurwaarders: ‘Gemeenten moeten meewerken aan VISH’

donderdag 24 januari 2019

Voorzitter Wilbert van de Donk van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vindt dat veel gemeenten onnodig nalaten om informatie over problematische schuldenaren aan te leveren in VISH, de Verwijs Index Schuld Hulpverlening. Hij zei dat in een interview met Het Financieele Dagblad van 23 januari.

Volgens Van de Donk zouden deurwaarders nu soms beslag leggen bij mensen die zich aangemeld hebben voor schuldhulpverlening, zonder dat de deurwaarders dat weten. Dit zou leiden tot een stapeling van schulden waardoor mensen eerder in de schuldhulpverlening terecht komen. Van de Donk verwijt de gemeenten die niet met VISH werken – volgens hem de helft van alle gemeenten - dat zij zich niet houden aan gemaakte afspraken. De KBvG-voorzitter wil daarom dat het ministerie van SZW de regie naar zich toetrekt.

Convenant
De KBvG en de NVVK hebben in 2014 een convenant gesloten om met VISH te beginnen. Daarbij was al wel bekend dat de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogelijk (nieuwe) privacy-vragen zou oproepen. Wij herkennen het beeld dat veel gemeenten huiverig zijn om met VISH te werken, vanwege nog bestaande onduidelijkheden rondom de privacy. Wij zien zelfs dat slechts 15 gemeenten deelnemen aan VISH, al doen de vier grote steden wel mee. Ook de administratieve lastendruk om met grote regelmaat bij VISH informatie aan te leveren, speelt daar een rol bij.

Platform
De NVVK onderschrijft de inzet van Van de Donk dat stapeling van schulden voorkomen moet worden. Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en deurwaarders kan daarbij helpen. Deurwaarders hebben ook een wettelijke titel om privacygevoelige persoonsgegevens te gebruiken en kennen strenge protocollen om hier zorgvuldig mee om te gaan. Dat VISH een nuttig platform kan zijn om de schuldhulpverlening te verbeteren, staat daarom niet ter discussie. Niettemin is privacy eveneens een groot goed, zeker bij een gevoelig onderwerp als problematische schulden, en begrijpt de NVVK de zorgen die bij veel gemeenten leven. De NVVK hoopt dat de komende tijd voldoende juridische helderheid ontstaat om alle zorgen weg te nemen. Ook het ministerie van SZW, de Autoriteit Persoonsgegevens en de VNG kunnen hier mogelijk een bijdrage aan leveren.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven