Lectoraat Armoede Interventies levert handvatten begeleiding mensen met LVB

21 januari 2019

Het lectoraat Armoede Interventies (Hogeschool van Amsterdam) heeft, in samenwerking met de beroepspraktijk, handvatten ontwikkeld voor professionals om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) eerder te herkennen en passende begeleiding te kunnen bieden. Dit project is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor dit onderzoek zijn verschillende groepssessies gehouden met professionals en LVB-deskundigen. Het blijkt dat het voor veel professionals lastig is om mensen met een LVB in een vroeg stadium te herkennen en het ontbreekt vaak aan de noodzakelijke kennis om op een passende manier in de begeleiding rekening te houden met de beperking.

Handreikingen, infographics en achtergrondinformatie
Om professionals bij bovenstaande punten te ondersteunen zijn handreikingen, infographics en achtergrondinformatie ontwikkeld voor vijf beroepsgroepen: schuldhulpverleners, uitvoerders van de participatiewet, bewindvoerders, incassomedewerkers en deurwaarders.

Je kunt de producten downloaden op de site van het lectoraat Armoede Interventies.

« Terug

Naar boven