Daling aantal wanbetalers zorgverzekering door inspanningen gemeenten en zorgverzekeraars

donderdag 17 januari 2019

Het aantal wanbetalers van de zorgverzekering is in 2017 gedaald met 8%, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In 90% van de gemeenten is het aantal wanbetalers gedaald. Dit is mede het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van gemeenten en zorgverzekeraars. Deze intensieve inzet wordt ondersteund door aanpassingen in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit blijkt uit berichtgeving van de Zorgverzekeringslijn op de site van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Inspanningen zorgverzekeraars en gemeenten werpen vruchten af
Een aantal gemeenten en zorgverzekeraars hebben de handen ineengeslagen en afspraken gemaakt om bijstandsgerechtigden te helpen hun premieschuld op te lossen. Daarnaast hebben veel wanbetalers zelf een betalingsregeling afgesproken met hun zorgverzekeraar. Deze inspanningen zijn zichtbaar in het grote aantal opschortingen als wanbetaler, ruim 62.000. Met name in de volgende gemeenten zijn de inspanningen goed zichtbaar: Heerlen (1,5%), Kerkrade (1,3%) en Rotterdam, Helmond en Vlissingen (alle drie 1%).

Daling zet door
Het aantal wanbetalers behaalde een piek van 330.235 wanbetalers in februari 2015, waarna de daling is ingezet. In 2016 en 2017 daalde het aantal wanbetalers met respectievelijk ruim 11% en 8%. Op 1 december 2018 was het aantal wanbetalers 225.177. De verwachting is dat de daling de komende jaren verder doorzet. 

 Makkelijker uit de zorgverzekeringsschulden
In juli 2016 is een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, wat het voor verzekerden makkelijker maakt om hun zorgverzekeringsschuld op te lossen. Zo betalen wanbetalers die zelf met hun verzekeraar een betalingsregeling afspreken niet langer een hogere bestuursrechtelijke premie. En kunnen gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken om bijstandsgerechtigden met meer dan 6 maandpremies achterstand bij hun zorgverzekeraar te helpen. Daarnaast moeten zorgverzekeraars ook meer inspanningen verrichten om mensen met financiële problemen te helpen. De NVVK verwacht dat het vervallen van de eindafrekening in 2018 na het doorlopen van een schuldregeling, in de toekomst ook zal gaan bijdragen aan terugval in de wanbetalersregeling.

Lees hier het volledige artikel over de daling van het aantal wanbetalers zorgverzekering op de site van ZN.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven