Succesvolle aftrap naar één overheidsconvenant

05 december 2018

Maandag 3 december jl. heeft op het Verenigingsbureau in Utrecht een eerste bijeenkomst plaatsgevonden over de totstandkoming van een uniform overheidsconvenant. Een afvaardiging van het Kernteam Samenwerking Schuldeisers van de NVVK en het Verenigingsbureau NVVK gaan nu samen met verschillende schuldeisers onderzoeken of werkprocessen in de convenanten met CJIB, DUO, CAK, UWV/SVB en Leidraad Invordering meer op elkaar afgestemd kunnen worden. Het doel van een uniform overheidsconvenant is om in de uitvoeringpraktijk eenvoudiger en sneller tot schuldregelingen te komen.

Met de overheidsconvenantpartners wordt in februari 2019 een vervolgoverleg ingepland. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

« Terug

Naar boven