Schuldenlab070 presenteert innovaties: Jongeren Perspectief Fonds en Collectief schuldregelen

Schuldenlab070 logo.png16 november 2018

Tijdens de NVVK-studiedag van 6 november jl. werd door Schuldenlab070 twee innovaties op het gebied van schuldhulpverlening gepresenteerd: Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) en het Collectief schuldregelen. De presentaties werden verzorgd door projectmanagers Nancy Hendriks en Ingrid Leentvaar, samen met een ervaringsdeskundige. De deelnemers aan de NVVK-studiedag hebben de presentaties als zeer informatief en plezierig ervaren, vandaar dat we deze projecten graag nog eens onder de aandacht brengen.

Jongeren Perspectief Fonds
Met het JPF heeft het Schuldenlab070 een integrale schuldenaanpak ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, waarbij het perspectief van de jongere centraal staat. De jongere krijgt een trajectbegeleider die hem of haar gemiddeld twee jaar begeleidt en daarin coach, trainer, mentor en ouder is voor de jongere. Daarnaast werkt een schuldregelaar parallel en in samenwerking met de trajectbegeleider aan de schulden. Om te kunnen deelnemen aan het Jongeren Perspectief Fonds doet de jongere naar eigen vermogen een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van een maatschappelijke stage. Daarnaast lossen jongeren met een structureel inkomen boven bijstandsniveau gedurende drie jaar (op basis van hun feitelijke draagkracht) af aan hun restschuld.

Collectief Schuldregelen
Doel van het project Collectief Schuldregelen is het proces vereenvoudigen en het versnellen van de doorlooptijd bij schuldregelingen. Zo wordt onderzocht of het mogelijk is om de individuele afhandeling van schulddossiers te vervangen door een werkproces van collectieve afhandeling, waarbij de relatie met de schuldeiser centraal staat. Het beoogd effect is verlaging in de uitvoeringskosten en administratieve lastendruk en verhoging van het aantal burgers die in aanmerking komen voor schuldregeling.

Meer informatie over innovaties bij NVVK-leden vind je hier.

« Terug

Naar boven