Koningin Máxima aanwezig bij lancering SchuldenlabNL

Lancering SchuldenlabNL 14112018-2.jpg14 november 2018

De NVVK is trots om als partner betrokken te zijn bij SchuldenlabNL. De afgelopen maanden is hard gewerkt om het SchuldenlabNL op te zetten en de NVVK zal daar in de toekomst bij betrokken blijven. Het SchuldenlabNL kan succesvolle innovaties uit ons eigen lab een landelijke boost geven. Daarnaast kunnen innovaties vanuit SchuldenlabNL via ons lab richting de leden worden gecommuniceerd. De NVVK en SchuldenlabNL versterken elkaar bij het oplossen van problematische schulden. Hieronder lees je het persbericht van de Rijksvoorlichtingsdiest van 9 november jl. 

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagochtend 14 november 2018 in Den Haag aanwezig bij de lancering van SchuldenlabNL. De Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en heeft als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Volgens SchuldenlabNL zijn er meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland met betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,4 miljoen met risicovolle of problematische schulden. De ernst, omvang en urgentie van problematische schulden wordt door publieke en private partijen onderkend. Zij investeren in (vernieuwende) preventieve en curatieve aanpakken om burgers schuldenzorgvrij te krijgen en te houden. De aanpak is effectief en de sociale impact groot, maar de huidige werkwijze van deze partijen is sterk gefragmenteerd en daardoor zeer kostbaar en tijdrovend. SchuldenlabNL gaat dit als onafhankelijk platform aanpakken door gezamenlijk te werken aan landelijke opschaling van succesvolle lokale projecten rond armoede en schulden. Doel is kwetsbare groepen schuldenzorgvrij te maken waardoor zij weer grip krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie en zij hun toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

Voorafgaand aan de lancering spreken onder anderen staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, en voorzitter van SchuldenlabNL, Gerrit Zalm. Aansluitend wordt SchuldenlabNL gelanceerd door de sprekers, vertegenwoordigers van de publieke en private deelnemende partijen en Koningin Máxima.

Koningin Máxima bracht 22 februari 2018 een werkbezoek aan Schuldenlab070; een actieplatform opgericht door de gemeente Den Haag en Stichting Society Impact. De aanpak en werkwijze hebben geleid tot de oprichting van SchuldenlabNL.

« Terug

Naar boven