Update wijziging art. 48 Wck: aanvullende vragen gesteld

20 september 2018

De behandeling van het wetsvoorstel wijziging art. 48 Wck in de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij zijn door twee partijen, de VVD en de SP, aanvullende vragen gesteld. Deze vragen hebben betrekking op twee punten: allereerst op het waarborgen van kwaliteit van de uitvoerders van schuldhulpverlening en ten tweede of er geen deur is open gezet voor commerciële schuldhulpverlening. De NVVK reageert naar aanleiding van de gestelde vragen.

Kwaliteit van dienstverlening
Onze audit is onze kwaliteitsstandaard. Hierin staan bovenwettelijke kwaliteitseisen en daarnaast stelt onze audit aanvullende eisen ten opzichte van de NEN-audit. Daarmee staat kwalitatief goede dienstverlening vast bij onze leden, die in 90% van de Nederlandse gemeenten schuldhulpverlening uitvoeren. Van belang voor de kwalitatief goede dienstverlening is dat regievoerders, gemeenten die de Wgs uitvoeren, ook duidelijk kiezen voor deskundige en kwalitatief goede uitvoerders.

Commerciële dienstverlening
De gewijzigde wet geeft commerciële partijen de mogelijkheid om schuldhulpverlening in opdracht en voor rekening van de gemeente uit te voeren. Jurisprudentie zegt al met zoveel woorden dat dit mogelijk is, dus de vraag wordt gesteld of de wijziging nu echt nodig is. Daarvoor verwijst de NVVK naar haar eerdere berichten over art. 48 Wck (onderaan dit bericht te lezen). Private partijen die in opdracht handelde van gemeenten werden niet ontvankelijk verklaard, zodoende moest er een wijziging komen. Dat is met deze wijziging als het goed is voorbij.

Daarmee is wat de NVVK betreft uitdrukkelijk níet de deur open gezet voor commerciële partijen die proberen zoveel mogelijk geld te verdienen aan mensen met schulden. De nieuwe wet biedt vooral de gemeenten de mogelijkheid om schuldhulpverlening uit te besteden. Die uitbesteding heeft dan nu een duidelijke wettelijke basis.

De overige beroepsgroepen (advocaten, accountants, deurwaarders, etc.) welke in de wet zijn opgenomen stonden er al in. De NVVK pleit er niet voor dat deze beroepsgroepen schuldhulpverlening als bijproduct gaan uitvoeren. Wij zien nu enkele van deze beroepsgroepen die zich hebben gespecialiseerd en veelal dienstverlening aanbieden aan een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld ondernemers. Voor goede schuldhulpverlening zijn immers deskundige professionals nodig.

De NVVK was betrokken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel en staat positief tegenover het ingediende voorstel.

Lees ook:
- Wetsvoorstel wijziging 48 Wck en Faillissementswet, september 2018
- Staatssecretaris met betrekking tot art. 48 Wck: niet-ontvankelijkheid Wsnp-verzoeken ongewenst, april 2018
- Marco Florijn bij Rondetafelgesprek Schulden Tweede Kamer, februari 2018

« Terug

Naar boven