Kabinet stelt extra budget voor schuldhulpverlening beschikbaar

18 september 2018

De NVVK is blij dat het kabinet besluit extra middelen vrij te maken voor schuldhulpverlening. Dat budget gaat vooral naar gemeenten. NVVK-voorzitter Marco Florijn: “We roepen al langer dat er impuls moet komen voor professionele hulpverlening aan mensen met grote schuldenproblematiek. Het kabinet sluit nu hierop aan".

De NVVK is daarnaast tevreden met de dalende werkloosheid en de stijgende lonen, want werk is nog steeds de beste manier om schulden te voorkomen en op te lossen. Helaas wordt de koopkrachtstijging teniet gedaan door stijgende kosten elders, zoals een hogere zorgverzekeringspremie, stijgende huren en energiekosten. Ook zorgt verhoging van de btw van 6 naar 9% ervoor dat de dagelijkse boodschappen duurder worden. “We maken ons zorgen om de inkomensontwikkeling. De minnetjes strepen de plusjes weg, vooral bij de laagste inkomens. Voor onze doelgroep is het niet makkelijk om uit de problemen te komen dan wel te blijven”, licht Florijn toe.

Eveneens maakt de NVVK zich zorgen om de gevolgen van de snelle economische groei, omdat een positiever klimaat leidt tot steeds meer consumptieve leningen bij onder meer thuiswinkelorganisaties. De NVVK vraagt het kabinet om stevige maatregelen tegen overkreditering te nemen. Voorzitter Florijn: “Voorkomen moet worden dat binnenkort weer mensen bij schuldhulpverlening aan moeten kloppen, omdat zij meer hebben geleend dan zij financieel konden dragen. Dat was ook de strekking van onze reactie vorige week op de Kamerbrief van de Minister van Financiën, naar aanleiding van het AFM-onderzoek naar consumptieve kredietverlening.”

- Miljoenennota 2019 en bijbehorende stukken

« Terug

Naar boven