Kopen op de pof niet zonder risico: onderzoek consumptieve kredietverlening

woensdag 12 september 2018

Minister Hoekstra (Financiën) heeft onderzoek laten doen naar de markt van consumptieve kredietverlening. Het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitgevoerde onderzoek is hier te lezen. De uitkomsten zijn zoals verwacht verontrustend: bij meer dan 600.000 overeenkomsten is sprake van achterstand. Minder verrassend is de vaststelling dat achterstanden veel vaker voorkomen, wanneer sprake is van meer dan één krediet bij eenzelfde kredietaanbieder. De boosdoeners zijn doorlopende kredieten, maar vooral de verzendhuiskredieten waar in maar liefst 34% van de gevallen achterstanden ontstaan.

De NVVK is inhoudelijk betrokken geweest bij dit onderzoek. In het gesprek met het Ministerie van Financiën hebben we gewezen op de verleidingen waaraan consumenten zijn blootgesteld en is gewezen op het gemak waarmee krediet verkrijgbaar is. Ook hebben wij aangegeven dat het niet als vanzelfsprekend moet worden beschouwd om voor alle consumptieve bestedingen een lening aan te gaan.

De minister heeft het onderzoek en de gesprekken met de stakeholders vertaald naar een drietal beleidsdoelen, die wij graag ondersteunen:

1. Consumenten moeten door de kredietaanbieders niet meer worden gestuurd naar hogere leenbedragen en/of langere looptijden;
2. Lenen voor consumptieve uitgaven is niet iets vanzelfsprekends; aanbieders zetten niet het beeld neer dat dit wel zo is;
3. De leenomgeving wordt door aanbieders zo ingericht dat consumenten zich realiseren dat ze een krediet afsluiten met terugbetalingsverplichting en (rente)kosten. Hiervoor is het nodig de weinig succesvolle campagne ‘Let op! Geld lenen kost geld’ aan te scherpen.

In zijn Kamerbrief vandaag bevestigt de minister tevens de kaders van de kredietverlening door de Gemeentelijke Kredietbanken die lid zijn van de NVVK. Ook waar het gaat om het primaat van de lokale politiek bij de vaststelling van rentetarieven binnen de wettelijk vastgestelde maximale kredietvergoeding.

De NVVK is blij met het feit dat er meer bewustzijn is ontstaan over de wijze waarop de huidige kredietmarkt functioneert en de wijze waarop dit bijdraagt aan overcreditering. We zien helaas dat sommige commerciële kredietaanbieders het ontstaan van schulden voor lief nemen, soms zelfs schulden als businessmodel beschouwen. We hopen dat de minister zijn beleidsdoelen naar krachtige concrete maatregelen zal vertalen en werken daar graag aan mee.

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven