Aanbevelingen meerderjarigenbewind van het LOVCK&T september 2018

De Rechtspraak.pngwoensdag 12 september 2018

De kantonrechters hebben landelijke afspraken gemaakt voor de behandeling van curatele-, bewind- en mentorschapszaken (aanbevelingen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton, LOVCK). Het LOVCK&T heeft daarbij de volgende aanbevelingen gedaan aan kantonrechters belast met de behandeling van bewindzaken. Voorstellen voor deze aanbevelingen doet de Expertgroep Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap (CBM). Deze expertgroep is belast met advisering op het gebied van CBM aan het LOVCK&T, mede met het oog op gewenste uniformering in de rechtstoepassing binnen de verschillende rechtbanken. De expertgroep is aanspreekbaar voor kantonrechters voor vragen op het gebied van CBM.

Deze aanbevelingen strekken landelijk, dus in alle rechtbanken, tot uitgangspunt, waarvan echter in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Het LOVCK&T zal het uitwisselen van ervaringen met deze aanbevelingen meerderjarigenbewind tussen de verschillende rechtbanken stimuleren.
Op 7 september 2018 zijn de nieuwe aanbevelingen gepubliceerd. Ook de NVVK-leden, die beschermingsbewind uitvoeren, zijn gehouden aan deze aanbevelingen.

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven