Leidraad Vroegsignalering Schulden herzien

maandag 10 september 2018

Sinds de presentatie van de Leidraad Vroegsignalering in 2015 heeft vroegsignalering van schulden zich enorm ontwikkeld. Steeds meer gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan en er is veel onderzoek uitgevoerd. Daarom is de Leidraad Vroegsignalering Schulden geactualiseerd, met dank aan Jacomijn Kuiper, Bureau EV, en Mariëlle Fleuren, Asessor.

Vroegsignalering van schulden wordt gezien als een goede oplossing om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Steeds meer schuldhulpverlenende organisaties geven vroegsignalering een plek in hun organisatie.

“Steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat er steeds minder schuldenaren komen, dat schuldeisers binnen reguliere termijnen hun geld ontvangen en minder maatschappelijke kosten aan de hulpverlening besteed worden”, aldus Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. “Er is veel bereikt en daar gaan we mee door.” Een quote uit het persbericht voor de publicatie van de Leidraad.

De NVVK heeft op de website een speciale pagina Vroegsignalering ingericht. Hier staat de geactualiseerde Leidraad Vroegsignalering Schulden en zijn ook alle rapporten opgenomen, die genoemd worden in de Leidraad.

Daarnaast zal de NVVK binnenkort een openbare community Vroegsignalering lanceren, een platform waar alle betrokken partijen bij vroegsignalering ervaringen met elkaar kunnen delen.

Persbericht NVVK Steeds meer gemeenten aan de slag met vroegsignalering
Pagina Vroegsignaleirng op Nvvk.eu
Leidraad Vroegsignalering Schulden

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven