Wetsvoorstel wijziging 48 Wck en Faillissementswet

06 september 2018

Goed nieuws, minister Koolmees van Sociale Zaken heeft een wetswijziging van 48 Wck en 285 Fw aangekondigd. Private schuldhulpverleners die in opdracht van de gemeente het minnelijk traject uitvoeren, werden de afgelopen jaren door verschillende rechtbanken niet ontvankelijk verklaard. Ondanks een opdracht van de gemeente, werd er door rechtbanken zeer strikt gekeken naar de toegestane partijen die aan schuldbemiddeling mogen doen. Die procedures maakten dat klanten onnodig lang in onzekerheid zaten indien een minnelijke schuldregeling geen optie was gebleken. Doorstroming naar de Wsnp stond daardoor onder druk.

Voor de NVVK was dit geen wenselijke situatie, waardoor naar een oplossing werd gezocht. Inmiddels hadden verschillende leden hier een noodoplossing voor bedacht. Samen met deze betrokken leden is dit onderwerp op de agenda gezet bij de verschillende betrokken ministeries (EZ, SZW, JenV) en is er onder andere gezamenlijk overleg geweest. Ook de staatssecretaris en de verschillende ministeries hadden de wens om tot een oplossing te komen.

Opbrengsten NVVK-lobby
De actieve lobby van de NVVK leverde als resultaat op dat minister Koolmees van Sociale Zaken een verzamelwet bij de Tweede Kamer heeft ingediend, waarin enkele belangrijke wijzigingen staan voor schuldhulpverleners. Die wijzigingen zijn:

- Er mag aan schuldbemiddeling worden gedaan, zolang dit wordt gedaan in opdracht van en voor rekening is van de gemeente (wijziging art. 48 lid 1 Wet op het consumentenkrediet);
- De partijen die een mandaat hebben van de gemeente mogen ook een verklaring (ex. art. 285 Fw) afgeven, indien een minnelijk traject geen optie is (wijziging art. 285 lid 1 f Fw). Dat geldt ook voor een verzoek dwangakkoord en moratorium verzoek;
- Naast gemeenten mogen ook andere specifieke en deskundige beroepsgroepen aan schuldbemiddeling doen én een 285Fw-verklaring afgeven (dit stond al in de wet maar is verduidelijkt).

De NVVK is trots dat ze met actieve lobby succesvol een wetswijziging voor elkaar heeft kunnen krijgen. Tussen het eerste gesprek en de beoogde invoeringsdatum van deze wet (1 januari 2019) zit slechts 9 maanden.

Al met al is de NVVK erg blij met de voorgestelde wetswijzigingen en de toelichting. Dit biedt duidelijkheid aan de schuldhulpverleners, gemeenten en bovenal de klant. Die kan zich met een gerust hart melden bij een door de gemeente aangestelde schuldhulpverlener. De wetgever benadrukt in zijn toelichting nog maar eens het belang van kwalitatief goede schuldhulpverlening. Dat is een belangrijk streven van de NVVK.

De specifieke beroepsgroepen die genoemd zijn in de wet roepen wij dan ook op om, indien zij zich structureel bezig zullen houden met schuldbemiddeling, zich te laten auditeren op kwaliteit. Schuldhulpverlening kan niet een ´bijproduct´ zijn, maar vraagt om deskundigheid.

De wijziging heeft niet als doel om gemakkelijker een beroep te kunnen doen op de Wsnp. Dit blijft een ‘ultimum remedium’, zo blijkt uit de toelichting. Zodra vast staat dat schuldbemiddeling niet tot een oplossing kan leiden, moet er uiteraard een soepele overgang zijn naar de Wsnp. Daar zal deze wetswijziging aan bijdragen.

Gemeenten die ervoor gekozen hebben om schuldhulpverlening of schuldhulpverlening aan ondernemers uit te besteden, worden door de NVVK opgeroepen om te allen tijde te mandateren. Nu wordt nog veel gewerkt met losse opdrachten en/of raamovereenkomsten. Dat schuldbemiddeling mag worden uitgevoerd door opdrachtnemers van de gemeente is een eerste stap in het proces. Het volledige proces en de Wsnp als stok achter de deur kan door de gemeente bij voorbaat goed geregeld worden middels het afgeven van een mandaat.

De NVVK blijft dit wetgevingstraject op de voet volgen en bericht hierover als er ontwikkelingen zijn.

- Nota van wijzigingen (met wijzigingen art. 285 en 287b Fw en 48 Wck)
- Bekijk alle stukken op deze pagina van Tweedekamer.nl

« Terug

Naar boven