Gemeenten pakken schulden zorgverzekering aan

maandag 20 augustus 2018

Zorgverzekeringslijn heeft onderzocht welke rol gemeenten spelen bij het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringsschulden. De NVVK heeft de enquête voor dit onderzoek verspreid onder haar leden. Ruim 100 gemeenten hebben meegewerkt. Uit de resultaten blijkt dat gemeenten een behoorlijke inzet plegen om schulden te voorkomen. Kennis over een aantal maatregelen is echter beperkt en nog niet alle mogelijkheden worden ingezet.

Hieronder volgen enkele opvallende punten uit het onderzoek:
- Ruim 80% van de deelnemende gemeenten besteedt aandacht aan Vroegsignalering.
- Circa 70% van de gemeenten maakt gebruik van inhouding en doorbetaling volgens de Participatiewet.
- Slechts 41% van de gemeenten vraagt bij het CAK informatie op over inwoners in de wanbetalersregeling.
- Slechts 15% van de gemeenten voert op dit moment de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) uit. Met de RUB kunnen bijstandsgerechtigden uitstromen uit de Regeling wanbetalers, kan men weer aanvullend verzekerd zijn en na succesvol voltooien van de regeling kwijtschelding verkrijgen voor de resterende schulden bij het CAK en de verzekeraar.

Voor meer informatie over de verschillende maatregelen en het onderzoek verwijzen wij naar het rapport en naar de berichtgeving hierover op Zorgverzekeringslijn.nl.

- Rapport Gemeentelijke aanpak zorgverzekeringsschulden (juli 2018)

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven