De NVVK verwelkomt de gemeente Heerenveen als nieuw lid

02 augustus 2018

Deze Friese gemeente heeft besloten om schuldhulpverlening zelf uit te gaan voeren. De gemeente Heerenveen streeft naar een hoge integrale kwaliteit van schuldhulpverlening en wilde niet langer afhankelijk zijn van externe partijen. Deze gemeente introduceert de ‘meitinker’. De meitinkers zijn breed georiënteerd binnen het sociaal domein. Het is de Friese vertaling van een ‘meedenker’ die naast de burger staat, de weg wijst en meedenkt om problemen op te lossen.

Het Bestuur van de NVVK heet de gemeente van harte welkom als lid. Per 1 augustus 2018 is zij aangesloten.

« Terug

Naar boven