Aandachtspunten NVVK hoog op agenda tijdens Algemeen Overleg brede schuldenaanpak

vrijdag 15 juni 2018

Donderdag 14 juni sprak de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Algemeen Overleg over de brede schuldenaanpak van het kabinet. Staatssecretaris Van Ark wil met de brede schuldenaanpak handen en voeten geven aan de afspraken over schulden in het regeerakkoord. Vooraf had de NVVK veel geïnvesteerd om diverse standpunten onder de aandacht te brengen. Met de uitkomsten van het overleg zijn we zeker niet ontevreden. Dit is een mooi uitgangspunt om door te pakken.

De Kamerleden vroegen aandacht voor:

  • Een spoedige introductie van het incassoregister:
  • Betere kwaliteitsborging bij beschermingsbewindvoerders die ook schulden regelen;
  • Schuldhulpverlening aan ondernemers, met bijzondere aandacht voor de toegang tot en hulpverlening aan zzp’ers;
  • Financiële educatie als vast onderdeel van het onderwijscurriculum:
  • De rente op sociale kredietverlening;

Het te complexe toeslagenstelsel waar de Kamercommissie meer urgentie van het kabinet verwacht. In het bijzonder willen wij wijzen op de uitgebreide discussies die tussen de Kamercommissie en de staatssecretaris zijn gevoerd over schuldenhandel en de NVVK-wens om te komen tot een meewerkplicht voor schuldeisers in het minnelijke traject.

Schuldenhandel
Handel in oninbare schulden zonder zekerheid wordt door (bijna) alle fracties als negatief ervaren als het slechts een verdienmodel is waardoor kwetsbare mensen nog verder in de problemen raken. De NVVK wil deze praktijk verbieden. De Kamerleden zochten in de discussie naar de meest effectieve manier om deze schuldenhandel te bestrijden. Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd dit thema in te willen brengen in de visie van het kabinet op een gezonde incassomarkt, waarbij verschillende opties worden onderzocht om het fenomeen aan te pakken.

Meewerkplicht schuldeisers
Enkele fracties waren ook zeer duidelijk in hun wens om te komen tot een meewerkplicht voor schuldeisers in het wettelijke traject. De staatssecretaris ziet hiervoor weinig mogelijkheden, wil echter bevorderen dat schuldeisers bij de start van een minnelijk traject gehouden zijn aan wettelijke reactietermijnen. Hoe dit precies vorm krijgt, zal nog worden onderzocht.

De Kamercommissie heeft veel belangstelling voor schulden en schuldhulpverlening, de staatssecretaris en het kabinet maken een gedreven indruk. Het zal nu van belang zijn – naast de inzet die het kabinet in de brede schuldenaanpak wil plegen – extra meerwaarde voor de schuldhulpverlening te realiseren. Marco Florijn: “Er zijn veel bekende en daarentegen ook onorthodoxe oplossingen om het stelsel van schuldhulpverlening te versterken en om schulden te voorkomen. De staatssecretaris wil wel, maar moet ook haar collega-bewindvoerders overtuigen. Vooral met Justitie en Veiligheid moet veel gesproken worden. We blijven betrokken om de brede schuldaanpak van het kabinet naar een hoger plan te tillen”.

- Algemeen Overleg Brede schuldenaanpak en Armoede, 14-06-2018 (terugkijklink)


« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven