Voorkomen en bestrijden van schulden vraagt nog meer ambitie

maandag 11 juni 2018

In een gezamenlijke brief dringen VNG, Divosa, Sociaal Werk Nederland, de Landelijke Cliëntenraad en NVVK er bij de Tweede Kamer op aan om problematische schulden met nog meer ambitie te bestrijden. De organisaties pleiten ervoor dat vijf concrete punten meer aandacht krijgen en sneller worden opgepakt. Donderdag 14 juni spreekt de Kamer met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een Algemeen Overleg over de indrukwekkende lijst actiepunten die zij onlangs presenteerde. Om echt verschil te kunnen maken verdienen vijf punten meer aandacht en snelheid:

1. Systeemvereenvoudiging is de beste preventie
Doolhof van toeslagen, voorzieningen en inkomensondersteuning gaat voorbij aan wat mensen aankunnen
2. Incassobeleid van het Rijk onder de loep
Socialer Rijks-incassobeleid kan veel leed voorkomen
3. Betaalbaar beschermingsbewind als onderdeel van integrale aanpak
Geef gemeenten regie en financiën voor (alternatieven voor) beschermingsbewind
4. Neem belemmeringen in privacy en gegevensuitwisseling weg
Belemmeringen wegnemen maakt out-reachend werken gemakkelijker
5. Snelheid in schuldhulpverleningstrajecten is noodzakelijk
Investeren in preventie, vroegsignalering en effectievere dienstverlening

In de gezamenlijke brief staat een uitwerking van deze vijf punten. VNG, Divosa, Sociaal Werk Nederland, de Landelijke Cliëntenraad en NVVK werken samen in het programma Schouders Eronder om de kwaliteit van schuldhulpverlening sterk te verbeteren.

Aanvullende reactie NVVK
Behalve deze gezamenlijke standpunten, heeft de NVVK een aanvullende brief opgesteld. Dit betreft een toelichting op de eerder verzonden gezamenlijke brief en gaat in op de NVVK-visie op de totale schuldhulpverlening en op enkele voor ons zwaarwegende thema’s.

- Gezamenlijke reactie AO Brede Schuldenaanpak 14 juni 2018
- Brief NVVK aan Commissie SZW Brede schuldenaanpak 14 juni 2018
- Position paper NVVK rondetafelgesprek Schulden februari 2018

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven