Uitnodiging Dialoogdagen aanpak laaggeletterdheid 2020+ ministeries

vrijdag 01 juni 2018

Hoe kunnen we de komende jaren nog meer laaggeletterde volwassenen helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? En hoe zouden we het leesplezier van kinderen en jongeren verder kunnen vergroten? Kom naar de Dialoogdagen en praat mee over een nieuwe meerjarige aanpak voor een geletterd en digitaalvaardig Nederland.

De Ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK en de Vereniging van Gemeenten (VNG) willen graag over deze en andere vragen van gedachten wisselen in een brede groep mensen die hier direct mee te maken heeft, want samen weten we meer. Dus als je ideeën hebt die laaggeletterden verder kunnen helpen, dan is dit je kans!

De afgelopen jaren hebben tal van gemeenten, bibliotheken, werkgevers, scholen, docenten, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties zich ingezet om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden te helpen. Veel partijen zijn beter met elkaar gaan samenwerken, zijn toegankelijker gaan communiceren en hebben hun dienstverlening voor (digitaal) laaggeletterden verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Nog teveel mensen missen kansen om mee te doen in onze samenleving omdat ze laaggeletterd zijn. Dat willen we graag tegengaan en voorkomen. Samen met jou willen we onze ambitie uitwerken om iedereen in Nederland, van jong tot oud, mee te laten doen: offline én online.

Tijdens de Dialoogdagen leggen we de basis voor een ambitieuze vervolgaanpak van laaggeletterdheid, leesbevordering en digitale inclusie. Waar staan we nu? Wat moet er nog gebeuren? Welke uitdagingen liggen er nog? En hoe kunnen we die het beste aanpakken?

Waar en wanneer?
Dinsdag 19 juni, 10.00 – 15.30 uur, Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag
Donderdag 28 juni, 10.00 – 15.30 uur, Weener XL, Van Herpensweide 1, ‘s-Hertogenbosch
Woensdag 4 juli, 10.00 – 15.30 uur, Gemeente Almere

Voor wie?
Iedereen die betrokken is bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid of daar zelf ervaring mee heeft, is van harte welkom: mensen die (ex)laaggeletterd zijn, professionals in het sociaal domein, lokale bestuurders, gemeenteambtenaren (beleidsmedewerkers volwasseneneducatie, onderwijs, digitalisering/IT, bibliotheekwerk, sociaal domein), onderzoekers, ondernemers, taalcoaches, docenten, werkgevers, bibliotheekmedewerkers en anderen.

Aanmelden
Je kunt je tot 6 juni 2018 aanmelden door gebruik te maken van deze link.

Aan elke bijeenkomst kunnen maximaal 65 mensen deelnemen. Je kunt aan slechts één Dialoogdag deelnemen. Wanneer het aantal aanmeldingen het aantal plekken overschrijdt, maken we een selectie, zodat de deelnemersgroep zo representatief en divers mogelijk is. Rond 8 juni worden de bevestigingen verstuurd en hoor je of je inderdaad (op de datum van jouw voorkeur) kan deelnemen. Wanneer je je aanmeldt, houden we je graag op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.


« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven