NVVK-reactie brief staatssecretaris schuldenaanpak: ambities zijn goed, maar lossen nog niet voldoende op

woensdag 23 mei 2018

Met veel interesse heeft de NVVK de brief van staatssecretaris Van Ark gelezen en kennis genomen van de brede schuldenaanpak met bijbehorende actiepunten. De NVVK is blij met het uitgebreide aantal maatregelen en voornemens en met de integrale aanpak van het kabinet, waar ook aandacht is voor kwetsbare burgers en voor de complexiteit van het stelsel. De nadruk van het kabinet ligt op het voorkomen en het in toom houden van schulden. In aanvulling daarop zal de NVVK zich ervoor blijven inzetten dat ook het oplossen van schulden sneller en effectiever plaatsvindt.

Meewerkplicht bij gekwalificeerde meerderheid
De brief en actiepunten vloeien voort uit het regeerakkoord met het mooie palet aan maatregelen. Voorzitter Marco Florijn: “Er is meer aandacht voor schulden en schuldhulpverlening dan bij vorige kabinetten. We zijn daar als NVVK erg blij mee, want alleen een integrale aanpak zet zoden aan de dijk. Juist om die reden willen wij ons ervoor inzetten dat er een meewerkplicht komt voor schuldeisers bij het oplossen van schulden. Dat past ook in het kabinetsvoornemen om het schuldhulpverleningstraject te verbeteren”. De meewerkplicht houdt in dat een regeling van de schuld kan worden opgelegd aan onwelwillende schuldeisers, wanneer een gekwalificeerde meerderheid van schuldeisers met een voorstel akkoord is gegaan. Daarmee kunnen sneller en meer schulden worden geregeld en zijn minder gerechtelijke procedures nodig. De staatssecretaris duidt in haar brief open te staan voor maatregelen waardoor ‘een betere medewerking van schuldeisers aan de totstandkoming van minnelijke schuldregelingen’ mogelijk wordt.

Adviesrecht schuldenbewinden
De NVVK is zeer benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie van de wetswijziging met betrekking tot beschermingsbewind. Deze wijziging heeft tot veel onzekerheid geleid. Florijn: “Beschermingsbewind is bij sommige mensen zonder meer nuttig en noodzakelijk. Maar we zien dat mensen nu te snel onder beschermingsbewind worden geplaatst, terwijl dit een verstrekkende maatregel is. Als je schulden hebt, moet je niet automatisch onder bewind worden gesteld. Gemeenten kunnen hier een aanbod tegenover zetten, waardoor mensen meer eigen verantwoordelijkheid behouden. We hopen dat met het voorgenomen gemeentelijk adviesrecht minder mensen onnodig onder beschermingsbewind gesteld worden”.

Gegevensuitwisseling
In de schuldenaanpak wordt zijdelings gesproken over het voornemen om de gegevensuitwisseling beter te faciliteren. De NVVK wil het belang hiervan nogmaals nadrukkelijk benoemen. “Geen schuldregeling zonder de noodzakelijke gegevensuitwisseling. Schuldhulpverleners, gemeenten, kredietbanken én private NVVK-leden, hebben van tal van schuldeisers - overheden en private schuldeisers - informatie nodig die nu moeilijk te verkrijgen is. Dat moet worden gebundeld en voor de schuldhulpverlening toegankelijk worden gemaakt. We hopen dat het kabinet dit zo spoedig mogelijk realiseert. De schuldhulpverlening zit er met smart op te wachten en we hebben ons er steeds sterk voor gemaakt”, aldus Marco Florijn.

Vereenvoudigen toeslagenstelsel
Het kabinet erkent in haar brief de complexiteit van het Nederlandse toeslagenstelsel. De nu voorgestelde maatregelen, ogen echter oppervlakkig. Florijn: “Ons toeslagenstelsel is toe aan een grondige renovatie. Wij pleiten er bijvoorbeeld voor om toeslagen direct uit te betalen aan de leverancier. Waar mogelijk zouden toeslagen in één regeling moeten worden samengevat”. De NVVK erkent dat het aanpassen van het toeslagenstelsel veel tijd en energie zal opeisen. Maar het zou een gemiste kans zijn om daar nu niet mee te beginnen.

Wat we niet hebben gelezen
In de kabinetsplannen mist de NVVK nog wel enkele belangrijke aandachtspunten zoals schuldhulpverlening aan de groeiende groep zzp’ers en kleine ondernemers. Ook ons idee om te komen tot één uitbetalingsdatum voor alle overheidsuitkeringen zien we nu nog niet terug. De middelen die het kabinet voor het voorkomen en bestrijden van schulden wil inzetten, kunnen gericht door gemeenten worden ingezet. Bijvoorbeeld om de functie van de wijkteams te versterken en te sturen op goede doorverwijzing. Of om de schuldhulpverleners beter toe te rusten op doelgroepen met extra behoeften zoals laaggeletterden en mensen met een lichte verstandelijke beperking. Florijn: “Het kabinet toont ambitie, we helpen graag mee om nog een spade dieper te graven. Onze ideeën hiervoor gaan we volgende week met ons jaarverslag kenbaar maken”.

- Kamerbrief Brede schuldenaanpak, 23-05-2018
- Actieplan Brede schuldenaanpak (bijlage 1), 23-05-2018
- Overzicht initiatieven Brede schuldenaanpak (bijlage 2), 23-05-2018

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven