Frauderende budgetbeheerders/ schuldhulpverleners Financieel Vangnet B.V. aangepakt

01 mei 2018

De NVVK vindt kwaliteit van dienstverlening belangrijk. Veelal krijgen wij van leden maar ook van buitenaf signalen over misstanden in de branche. Bij serieuze meldingen voorzien van bewijsstukken, wordt een melding gedaan bij de betreffende toezichthouders (o.a. de ACM, politie, De Nederlandsche Bank, AFM of Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst). Veelal komen meldingen binnen over bedrijven die schuldhulpverlening tegen betaling aanbieden, waarvan de NVVK meldingen doet bij Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst. De NVVK heeft goed contact en periodiek overleg met de medewerkers van deze afdeling van de Belastingdienst.

Vanwege de privacy kan maar weinig worden teruggekoppeld. Soms is dat anders: na o.a. een melding van de NVVK is een onderzoek gestart naar Financieel Vangnet B.V. en de daarbij aangesloten bewindvoerders. Onlangs werden de bewindvoerders flinke straffen opgelegd. De NVVK werd uitgenodigd om bij de zittingsdagen aanwezig te zijn. Goed om te zien dat misstanden worden aangepakt. Daarom roept de NVVK nogmaals op om misstanden altijd te melden. Verzamel bewijsstukken en zorg er met jouw melding voor dat malafide bedrijven geen voet meer aan de grond krijgen.

- Artikel De Gelderlander.nl
- Complete uitspraak

« Terug

Naar boven