Staatssecretaris benoemt in Kamerbrief oplossingen om schulden te voorkomen

20 maart 2018

Hoe kunnen overheden, organisaties en bedrijven voorkomen dat 'kleine' schulden heel grote problemen geven? Die vraag stond centraal in het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Staatssecretaris Tamara van Ark noemt in een brief aan de Tweede Kamer verschillende activiteiten die overheden (gaan) ondernemen.

Een van de aanbevelingen van de RVS is het toeslagensysteem te vereenvoudigen. Onder meer door deze toeslagen direct over te maken. Het kabinet stimuleert instrumenten om mensen met betalingsachterstanden te helpen.

Toeslagen
Dat neemt niet weg dat het al mogelijk is om toeslagen direct over te maken als de Belastingdienst en de ontvangende organisatie hierover een convenant hebben gesloten. Ook wordt gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang. Hierin is sprake van een directe financieringsstroom van het Rijk naar de kinderopvanginstellingen in plaats van via de ouders. Dit voorstel vereist wel zorgvuldigheid vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen. Dit voorjaar is hier meer over bekend. Tevens werkt het kabinet aan maatwerkoplossingen om mensen met toeslagen beter te ondersteunen.

Toegang
RVS pleit ook voor tijdige en laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening. Van Ark noemt een aantal initiatieven die de overheid nu al neemt en die op korte termijn starten. Zo gaat de Belastingdienst zijn dienstverlening aan de balie aanpassen om toegankelijker te zijn voor laaggeletterde mensen en komt er een onderzoek naar het Zweedse incassomodel. Ook lopen twee onderzoeken op het gebied van invordering bij rijksoverheidsorganisaties en onderzoekt het kabinet een ontzorgend systeem rond schuldenproblematiek en bijstandsafhankelijkheid voor nieuwkomers.

Boetes
Escalatie van schulden en stapeling van boetes moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Voor de uitvoering van de motie van Kamerleden Nijboer en Schouten heeft de staatssecretaris een inventarisatie uitgevoerd naar boetes en nabetalingen bij overheidsdiensten. Daaruit blijkt dat deze overheden zich op verschillende manieren inspannen om ongewenste effecten te voorkomen. De minister voor Rechtsbescherming zal in de brief over brede schuldenaanpak van staatssecretaris Van Ark verder ingaan op de verhogingen voor boetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).

Bron: Effectieveschuldhulp.nl

- Kamerbrief staatssecretaris Tamara van Ark, 19-03-2018

« Terug

Naar boven