Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag leidt tot schulden en werkloosheid

17 maart 2018

Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij mensen die onder het wettelijk minimumloon verdienen, zelf moeten regelen dat hun inkomen wordt aangevuld. Voor de bijna 200.000 werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig dit minimumloon te verdienen, betekent dit dat zij bij de gemeente zelf een aanvulling op hun inkomen moeten aanvragen. Een slecht idee, vinden betrokkenen en deskundigen.

Deze groep werknemers krijgt dan te maken met een extra geldstroom naast de geldstromen die zij nu al moeten zien te beheersen zoals toeslagen, minimaregeling, bijzondere bijstand et cetera. Bovendien gaan mensen met een partner er financieel flink op achteruit. De NVVK, BPBI, Federatie Opvang, Sociaal Werk Nederland, MEE NL en het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht maken zich hier grote zorgen over en vragen hierbij gezamenlijk aandacht voor deze ontwikkeling. Een korte versie hiervan verscheen op 16 maart in Trouw, het volledige stuk verscheen vandaag op Sociale Vraagstukken.

Ondertekenaars van het artikel:
Marco Florijn, Voorzitter NVVK
Marijke Vos, Voorzitter Sociaal Werk Nederland
Yvon van Houdt, Directeur MEE NL
Julia den Hartogh, Voorzitter BPBI
Jan Laurier, voorzitter Federatie Opvang
Nadja Jungmann, Lector Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht

- Laat mensen die weinig verdienen niet zelf aanvullende bijstand aanvragen, Trouw 16-03-18
- Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag veroorzaakt schulden en werkloosheid, Sociale Vraagstukken 17-03-18

« Terug

Naar boven