NVVK over regeerakkoord: “Nieuwe kabinet wil schulden aanpakken, maar nog veel ruimte voor vernieuwing in de plannen”

10 oktober 2017

De NVVK ziet een aantal positieve elementen in het vandaag door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerde regeerakkoord, maar constateert ook dat er nog veel ruimte is voor vernieuwing. NVVK-voorzitter Marco Florijn naar aanleiding van het akkoord: “Het spreekt voor zich dat de NVVK hoge ambities heeft om de schuldhulpverlening te vernieuwen. In het regeerakkoord zie ik dat het nieuwe kabinet schulden wil aanpakken. We hopen dat het kabinet ruimte biedt om samen te werken aan oplossingen die de schuldenproblematiek in Nederland nog effectiever oplossen.”

Blij met goede intenties
In het regeerakkoord noemt het kabinet een breed aantal maatregelen om de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te vergroten. Zo wil het kabinet meer geld beschikbaar stellen om schulden te voorkomen en armoede te bestrijden, met name bij families met kinderen. Ook wil het kabinet een incassoregister in het leven roepen waarin alleen incassobureaus die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, zijn opgenomen. De NVVK is verder blij met het voornemen om het stapelen van overheidsvorderingen aan banden te leggen.

Suggesties voor vernieuwing
Naast de goede intenties in het regeerakkoord, wil de NVVK de coalitiepartners nogmaals nadrukkelijk wijzen op een aantal maatregelen die even noodzakelijk zijn. De NVVK benadrukt allereerst het belang om het systeem waarin de schuldhulpverlening moet werken, te vernieuwen. De schuldhulphulpverlening heeft echt maatregelen nodig om schulden sneller te kunnen oplossen. De NVVK pleit daarnaast voor het instellen van een schuldenregister, voor een grondige aanpassing van het toeslagenstelsel én voor een meewerkplicht voor schuldeisers. Marco Florijn: “We hebben ook echt nog wel vraagtekens bij een aantal van de beleidsvoornemens. We vragen ons af hoe je sommige plannen naar de praktijk wilt vertalen en wat dat dan betekent?”

De NVVK ziet kortom nog volop mogelijkheden voor vernieuwing en zal het nieuwe kabinet hierop blijven aanspreken.

« Terug

Naar boven