NVVK schrijft brandbrief aan minister Wiebes over ontzegging toegang Wsnp a.g.v. koppeling artikel 48 Wck

maandag 13 november 2017

De NVVK heeft op 9 november jl. een brandbrief gestuurd naar minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De brief is een aansporing om een oplossing te bereiken voor problemen die private NVVK-leden ondervinden bij het doorsturen van schuldenaren naar de Wsnp als een minnelijk traject niet gelukt is. Wsnp-verzoeken die worden ingediend door private organisaties worden in een aantal gevallen niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze organisaties niet vallen onder artikel 48 lid 1 sub d Wck.

« Terug

Naar boven