Staatssecretaris van Ark: Inzichten Ombudsman benutten voor verdere kennisontwikkeling, professionalisering en kennisuitwisseling

woensdag 17 oktober 2018

Staatssecretaris van Ark heeft gereageerd op Kamervragen van Gijs van Dijk (PvdA) over de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening. Van Dijk stelde zijn vragen (op 18 september jl.) naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman Een open deur? Het vervolg. In haar antwoord aan de Tweede Kamer op 9 oktober laat de staatssecretaris weten blij te zijn met de voortgang die geboekt is, maar benadrukt zij ook: “Gemeenten zijn aan zet om de toegang verder te verbeteren.”

De staatssecretaris is het met de Nationale Ombudsman eens dat betere registratie wenselijk is om de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening verder te verhogen. Op dit moment wordt schuldhulpverlening op verschillende manieren gemonitord. Van Ark verwijst daarbij naar de jaarverslagen van de NVVK en de benchmark Armoede & Schulden van Divosa. Beide zijn volgens haar een stap in de goede richting. De staatsecretaris gaat daarnaast verder in overleg met het CBS om verschillende registers en bronnen op landelijk niveau met elkaar te combineren.

In de Kamervragen wordt verder ingezoomd op de toegang van de schuldhulpverlening voor zelfstandigen en de voortijdige uitval in het toegangsproces. De staatssecretaris blijft in haar beantwoording benadrukken dat gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn en dat zij over de invulling van die verantwoordelijkheid met gemeenten in gesprek gaat. “Mijn rol is te faciliteren dat de inzichten van de Nationale Ombudsman worden benut voor landelijke kennisontwikkeling en professionalisering. Daarvoor staan kennis- en ontwikkelprogramma’s zoals Schouders Eronder ter beschikking.”

De NVVK deelt de conclusies van de staatssecretaris. De NVVK benadrukt daarnaast ook het belang van Vroegsignalering, om problematische schulden te voorkomen.

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens
Naar boven