Rondetafelgesprek de overheid als schuldeiser

dinsdag 25 september 2018

Maandag 1 oktober 2018 vindt een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over de rol van de overheid als schuldeiser met uitvoeringsorganisaties van de overheid. De vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in gesprek met het CAK, CJIB, DUO, UWV, Belastingdienst en SVB. De thema’s die op de agenda staan zijn maatschappelijk verantwoord incasseren, vroegsignalering en samenwerking tussen overheidsdiensten. De NVVK heeft samen met Divosa en VNG aandacht gevraagd bij de commissieleden voor de grote rol die de overheid speelt bij het veroorzaken en verergeren van schulden. Bijvoorbeeld door het verrekenen van achterstanden met lopende toeslagen door de Belastingdienst en de onmogelijkheid om bepaalde vorderingen (boetes, fraude) mee te nemen in het minnelijk traject. Verder pleiten NVVK, Divosa en VNG voor het aanpassen van belemmerende wetgeving, om samenwerking op het gebied van pilots en innovatie mogelijk te maken.

Kamerleden zijn verder gewezen op de eerdere gezamenlijke brief van VNG, Divosa, Sociaal Werk Nederland, de Landelijke Cliëntenraad en de NVVK. Ook is het gezamenlijke pamflet 'Naar een betere aanpak van armoede en schulden' van VNG, Divosa, MOgroep en NVVK nog eens onder hun aandacht gebracht.

- Pamflet 'Naar een betere aanpak van armoede en schulden'5 april 2017
- Gezamenlijke reactie AO Brede Schuldenaanpak, 14 juni 2018
- Meer informatie over het rondetafelgesprek op Tweedekamer.nl

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens
Naar boven