'Durf het gesprek te voeren over depressieve gevoelens'

Zelfmoordwoensdag 10 februari 2021

Er zijn nog steeds teveel mensen in Nederland die zo wanhopig en eenzaam zijn dat ze een einde aan hun leven maken. Daarom stelde staatssecretaris Paul Blokhuis (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een Landelijke Agenda Suïcidepreventie op. De agenda is ondertekend door meer dan 45 organisaties. Ook de NVVK tekende mee.

De lancering van de agenda vond plaats via een talkshow waarin de staatssecretaris zijn beleidsplannen toelichtte en een aantal vertegenwoordigers van betrokken organisaties reageerden op zijn plannen.

Per jaar maken 1800 mensen een einde aan hun leven. Elke zelfdoding is er een teveel, aldus Blokhuis. Hij heeft voor de komende vijf jaar 24 miljoen euro vrij kunnen maken voor extra beleid om het hoge aantal zelfdodingen terug te dringen. Blokhuis toonde zich tijdens de talkshow verheugd over het grote aantal organisaties dat zich in de vorm van een ‘bestuurlijke coalitie’ verbindt aan zijn agenda.

Schulden = kans op depressiviteit

Namens de NVVK nam directeur Geert van Dijk deel aan de talkshow. “Mensen met schulden hebben grote kans op depressiviteit”, stelde hij vast. “Daarom heeft stress-sensitieve dienstverlening een belangrijke plek in ons werk. Onze leden zijn erg betrokken op hulpvragers en vinden het fijn ze te kunnen helpen.”

Misverstand zelfmoord

Schuldhulpverleners hebben intensief contact met hulpvragers. Dat biedt kansen om met mensen in gesprek te komen over hun gevoelens, en signalen op te vangen die wijzen op depressiviteit. Van Dijk: “Maar het is niet altijd makkelijk om bij de contacten met hulpvragers ook echt het gesprek te voeren over zaken die niet direct met het regelen van schulden te maken hebben. Om te vragen hoe het met iemand gaat, en dan ook echt signalen op te vangen.”

Meer nodig dan alleen schulden regelen

Van Dijk is zich ervan bewust dat schuldhulp vaak maar een onderdeel is van de problemen die mensen hebben. “Wij lossen financiële problemen op, maar dat kunnen we niet zonder samenwerking met het hele sociale domein. De problemen van mensen hebben vaak effect op verschillende leefgebieden, dus er is meer nodig dan alleen het op orde brengen van de financiën. Het helpt trouwens wel enorm, als er geen financiële zorgen zijn. Het leidt bijvoorbeeld tot besparing op zorgkosten. Vanuit de aard van ons werk werken wij nauw samen met allerlei partners. Met beroepsverenigingen van werkers in het sociaal domein maken we ook afspraken over trainingen om juist dit soort gesprekken beter te kunnen voeren.”

Vier tips zelfmoord

Handreiking voor gespreksvoering

De organisatie '113 Zelfmoordpreventie' publiceerde speciaal voor schuldhulpverleners een 'Handreiking' met meer informatie over gesopreksvoering, tips voor goede vragen en 4 belangrijke stappen in het gesprek met hulpvragers.

Luister de talkshow met staatssecretaris Blokhuis terug 

Neem op 18 maart deel aan onze Donderdagmiddagsessie over dit onderwerp

« Terug

Archief > 2021

februari

januari

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens
Naar boven