Lichte stijging hulpvraag in afgelopen maanden

Monitor SHVwoensdag 06 januari 2021

De laatste uitgave van onze Monitor schuldhulpverlening laat een lichte stijging van het aantal hulpvragen zien. Het lijkt erop dat mensen na de zomervakantie en voor de tweede lockdown de weg naar onze hulp weer wisten te vinden, na een maandenlange daling.

De NVVK en Divosa startten in maart de Monitor schuldhulpverlening gemeenten tijdens de coronacrisis. We publiceerden maandelijkse updates. Hier is de laatste rapportage.

Het verhaal achter de cijfers

Welke conclusies kunnen we trekken na een half jaar monitoren? De Monitor laat zien dat er vrijwel elke maand een kleine afname plaatsvond in het aantal aanmeldingen voor schuldhulp ten opzichte van 2019. Ruim de meerderheid van de organisaties gaf aan nog voldoende tijd te hebben om financiële hulpvraag aan te kunnen. Bij 15% van de aanmeldingen zagen schuldhulpverleners een verband met corona. Een kwart van de respondenten zag dat aanmelders tijdens de coronacrisis om een andere ondersteuning vroegen.

Nu is de vraag: wat is het verhaal achter deze cijfers? Om hier antwoord op te kunnen geven zijn de NVVK en Divosa in gesprek gegaan met een aantal gemeenten. Daaruit rijst het volgende beeld op:

Verklaringen voor daling

Voor de kleine afname van het aantal aanmeldingen krijgen we verschillende verklaringen te horen:

  • Fysieke vroegsignalering waar doorgaans veel aanmeldingen uit voortkomen moest worden stilgelegd.
  • Ook de mogelijkheid om fysiek gesprekken te voeren met de klant moest gedeeltelijk of volledig worden stilgelegd.
  • Digitale alternatieven werden ingezet, maar die sloten niet altijd aan op de capaciteiten van de klant.
  • Daarnaast is de beperkte afname te verklaren door de coulante houding van schuldeisers. Zo legden woningcorporaties geen beslag en konden veel inwoners hierdoor op tijd de huur betalen. Ondernemers kregen de optie om de huur op een later moment te betalen.
  • Het sluiten van veel winkels heeft mogelijk kunnen bijdragen aan de kleine afname van het aantal aanmeldingen.
  • Ook het wegvallen van grote evenementen, waar doorgaans veel geld aan wordt uitgegeven, kan hebben bijgedragen aan vermindering van betalingsproblemen.

Einde overheidssteun

Om te kunnen herleiden of een aanmelding direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis hebben we meer informatie nodig. Gemeenten registreren niet op coronagerelateerde aanmeldingen. De veelvoud aan steunmaatregelen heeft in hoge mate bijgedragen aan het voorkomen van financiële schulden. Toch wordt er onder gemeenten een golf hulpvragen verwacht. Wanneer deze golf gaat komen is voor iedereen moeilijk in te schatten. De kans is groot dat wanneer de overheidssteun wegvalt (waarschijnlijk na juli) er veel financiële problemen zullen ontstaan.

Gemeenten bereiden zich voor op een grote golf aan ondernemers met een financiële hulpvraag. Dat doen ze op verschillende manieren. Schuldhulpverleners worden bijvoorbeeld nu bijgeschoold voor de speciale hulpverlening voor ondernemers. Andere gemeenten openen een speciaal loket waar ondernemers zich vanaf begin 2021 kunnen melden met een hulpvraag.

Praktische tips

Wij hebben alvast wat praktische tips verzameld voor schuldhulpverlening aan ondernemers:

  • Bespreek de mogelijkheid van een baan in loondienst
  • Als dat lukt, informeer dan de schuldeisers
  • Los als er sprake is van een BBZ-krediet tijdelijk niet af
  • Overweeg het opschorten van betalingen voor een half jaar, of verleng de schuldregeling

In de komende maanden blijven wij de hulpvraag monitoren. Zie je als gevolg van corona opvallende ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening? Laat het ons vooral weten door te mailen naar r.vanderschaaf@nvkk.nl of m.vanderveen@nvvk.nl.

Doe mee!

Help ons bij het verzamelen van data! Vul daarvoor de nieuwe Monitor in.

« Terug

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens
Naar boven