Smartengeld toeslagen Belastingdienst gaat naar schuldeisers

Schermafdruk 2019-12-03 16.23.02.pngdinsdag 03 december 2019

Krijgt je cliënt een schadevergoeding vanwege de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst? Dan moet het geld worden ingezet bij de schuldregeling. Maar let op: niet alle uitgekeerde bedragen vallen onder deze regel.

Ouders die opgenomen zijn in het zogenaamde ‘CAF-11’-dossier hebben allemaal een brief gekregen van de Belastingdienst. Daarin beschrijft de dienst de bedragen waar de gedupeerde ouders recht op hebben.

Nu dringt zich de vraag op hoe schuldregelaars om moeten gaan met cliënten in een schuldregelingn die geld ontvangen vanuit deze compensatieregeling.

Net als bij letselschade

De rechter-commissarissen in faillissementen verenigd in de Recofa hebben uitgesproken dat in deze situatie identiek gehandeld moet worden als in het geval van letselschadeuitkeringen. Dat betekent: compensatie die ziet op gemaakte kosten, valt niet in de boedel. Compensatie voor immateriële schade valt wél in de boedel. De gemaakte kosten moeten dus aantoonbaar zijn. Voorbeelden van dit soort kosten zijn kosten voor juridische bijstand, alternatieve kinderopvang en dergelijke.

Ook voor een eventuele toekomstige golf van compensatieregelingen voor huur- en zorgtoeslagen wil Recofa dit beleid hanteren. Op basis van geldende afspraken in de branche sluiten uitvoerders van de minnelijke regeling in dit geval aan bij de wettelijke regeling.

Kwalificatie 'fraudeur'

Wanneer ouders uit het CAF-dossier toelating tot de Wsnp vragen, kan het zijn dat hun (achteraf onterechte) kwalificatie als ‘fraudeur’ roet in het eten gooit. Bureau Wsnp schrijft hierover: ‘De rechtbank zal extra kritisch zijn om op grond van [een door de Belastingdienst gevorderde toeslag] een toelatingsverzoek af te wijzen”.

Lees het bericht hierover bij de Raad voor rechtsbijstand / Bureau Wsnp

De brief die ouders hierover kregen

De nieuwsbrief waarin de Belastingdienst de uit te keren bedragen beschrijft

 

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens
Naar boven