Draaiboek voor maatschappelijke businesscase vroegsignalering schulden

12 februari 2019

Hoeveel moet je als gemeente investeren in vroegsignalering van schulden? En wat levert het je uiteindelijk op? Yvet Bommeljé en Hans van Alebeek hebben in opdracht van Schouders Eronder een draaiboek gemaakt waarmee je een businesscase kunt opstellen voor vroegsignalering van schulden. Het draaiboek voor het maken van een businesscase helpt je bij het opstellen van een onderbouwd plan van aanpak voor vroegsignalering.

De maatschappelijke businesscase levert concreet op:

  1. een analyse van het probleem;
  2. de lokale (maatschappelijke) kosten en baten;
  3. een inventarisatie van effecten;
  4. indicatoren voor monitoring.


Meer voorbeelden van vroegsignalering van schulden vind je in de Community Vroegsignalering van de NVVK en de speciale pagina Vroegsignalering.

« Terug

Naar boven