Convenant CJIB - NVVK herzien

CJIB.JPG25 oktober 2018

Dinsdag 23 oktober 2018 is het vernieuwde convenant met het CJIB ondertekend. Annelies Kleve en Herbert Zilverentant zijn op werkbezoek geweest bij het CJIB in Leeuwarden, waar het tekenmoment plaats heeft gevonden. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het doorvoeren van de wijzigingen omtrent Mulderboetes (Wahv-sancties). Ook zijn de termijnen verruimd en zijn er werkafspraken gemaakt over hoe om te gaan met dwangakkoorden. Het nieuwe convenant en de toelichting vindt u op het ledenweb.

Eén van de wensen van de NVVK voor een nieuw convenant is niet gehonoreerd. De NVVK pleit voor de mogelijkheid om strafrechtelijke boetes mee te nemen in een minnelijk traject (eventueel niet tegen finale kwijting), of deze te bevriezen tijdens het traject. De NVVK zet deze lobby voort bij de Tweede Kamer en de verschillende ministeries.

« Terug

Naar boven