Nieuw NVVK-lid per mei 2018: gemeente Gouda

11 mei 2018

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat de gemeente Gouda vanaf 1 mei 2018 lid is van de branchevereniging.

De gemeente Gouda heeft besloten de schuldhulpverlening zelfstandig te gaan uitvoeren. De gemeente streeft naar hogere integrale kwaliteit ten aanzien van schuldhulpverlening. Het lidmaatschap van de NVVK wordt in dit streven een belangrijke rol toegekend, met name waar het gaat om het gebruik kunnen maken van de bestaande convenanten, modules en het werken volgens de NVVK Gedragscode. Gemeente Gouda heeft als uitgangspunt een integrale aanpak van de schuldhulpverlening en wil dan ook een intensieve samenwerking realiseren met de adequate kern- en ketenpartners.

Het bestuur van de NVVK heet gemeente Gouda namens alle leden van harte welkom.

« Terug

Naar boven