Beschermingsbewind opgenomen in dienstverlening NVVK

21 september 2017

Op 19 september is het voorstel om beschermingsbewind toe te voegen aan de NVVK-dienstverlening door de ALV aangenomen.

Ingebed per 1 januari 2018
Concreet betekent dit dat er afgesproken is aan welke kwaliteitseisen nieuwe en bestaande leden moeten voldoen. De module Beschermingsbewind en het toetsingskader zijn hiertoe geactualiseerd.  Met ingang van 1 januari 2018 is beschermingsbewind officieel ingebed in de NVVK.

In de ALV is onder meer besloten:

  • Toetreding tot de vereniging is mogelijk voor organisaties die reeds met succes de accountant-toets van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM hebben doorlopen
  • De module Beschermingsbewind is aangevuld waarbij er in het bijzonder aandacht is voor het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid
  • Beschermingsbewind-voerende leden van de NVVK voeren schuldhulpverlenende activiteiten uit conform de werkwijze van de NVVK
  • In de audit wordt specifiek getoetst op de kwaliteit van de dienstverlening.

NVVK-secretaris Annelies Kleve is verheugd over het besluit: “Ik ben erg blij dat de inbedding van beschermingsbewind nu een feit is. Met veel leden hebben we hier hard aan gewerkt. Uitbreiding van onze branchevereniging met organisaties die zich richten op beschermingsbewind is een verrijking en tevens een mijlpaal.”

Meer informatie:
Kosta Skliris, beleidsadviseur NVVK is contactpersoon voor beschermingsbewind K.Skliris@nvvk.eu

« Terug

Naar boven